Casglwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am brentisiaethau, darparu profiad gwaith, recriwtio cyn-aelodau o staff y lluoedd arfog, ac ymgysylltu â myfyrwyr drwy ysgolion, digwyddiadau a chenhadon.

Go Construct Co-Design|02:01

Byddwch yn rhan o rywbeth gwych

Gallech wneud cais am gyllid gan CITB ar gyfer prosiectau sy'n helpu i wella delwedd a phrosesau recriwtio'r diwydiant adeiladu. Gall partneriaethau cymwys wneud cais nawr.

Dysgwch sut i wneud cais

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch

Gallwch gael gafael ar adnoddau i gyflogwyr, sy'n cynnwys deunyddiau i'ch helpu i hyrwyddo Am Adeiladu ac ysbrydoli pobl i weithio yn y diwydiant adeiladu.

Gallwch hefyd ddysgu am brosiectau mawr yn y DU a beth mae hyn yn ei olygu o ran creu swyddi.