Facebook Pixel

Arbenigwr amlen adeilad

Fel arbenigwr amlen adeilad, byddech yn gosod a thrwsio gorchuddion anadeileddol ar adeiladau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau fel pren, gwydr a metel.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£50000

Sut i ddod yn arbenigwr amlen adeilad

Nid oes unrhyw gymwysterau penodol mae angen i osodwyr amlenni adeiladau astudio yn yr ysgol i ddechrau gyrfa yn y diwydiant. Mae graddau TGAU neu safonol mewn Mathemateg a Saesneg neu Fagloriaeth Cymru yn bwysig gan y bydd rhaid i chi weithio hyd at fesuriadau manwl a dilyn cyfarwyddiadau yn ofalus.

Fel arfer byddech yn symud i mewn i'r sector amlenni adeiladau ar ôl ennill rhywfaint o brofiad gwaith, o bosibl fel crefftwr. Nid oes unrhyw lwybr mynediad cydnabyddedig i ddod yn osodwr, er y gallech chi ddechrau'ch gyrfa ar gynllun prentisiaeth â chwmni a gweithio'ch ffordd i fyny. Fel prentis, byddai'ch cyflogwr yn disgwyl i chi weithio tuag at gymhwyster cydnabyddedig megis Tystysgrif NVQ2 mewn Gosodiadau Cysylltfuriau.

Efallai y bydd gosodwr yn ystyried symud ymlaen i ddod yn oruchwyliwr, rheolwr safle neu amcangyfrifydd.


Beth mae arbenigwr amlen adeilad yn ei wneud?

  • Paratoi gwaith i'w gyflawni trwy astudio cyfarwyddiadau cydosod, manylebau a rhestrau cydrannau yn ogystal â chasglu rhannau a deunyddiau
  • Gosod cydrannau yn ôl darluniadau mewn cyfarpar cydosod
  • Cydosod cynnyrch - ffitio caledwedd ac unedau gwydro, archwilio ar gyfer ffit cywir, defnyddio sêlwyr, gosodiadau a deunyddiau gorffen
  • Gwirio manylebau trwy fesur cydosodiad gorffenedig
  • Sicrhau bod yr holl gyfarpar yn weithredol 
  • Cynnal amgylchedd gwaith diogel a glân trwy gydymffurfio â gweithdrefnau, rheolau a rheoliadau
  • Cynnal rhestr o gyflenwadau trwy wirio stoc i bennu lefel y rhestr a rhagweld cyflenwadau angenrheidiol

Cyflog

  • Gall arbenigwyr amlenni adeiladau sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £17,000 £25,000
  • Gall arbenigwyr amlenni adeiladau hyfforddedig â phrofiad ennill tua £25,000 £50,000

Fel arfer mae cyflogau yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr ac unrhyw goramser y gallech ei wneud. Mae arbenigwyr amlenni adeiladau hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080