Facebook Pixel

Arweinydd / Rheolwr Anfon

Arweinwyr/Rheolwyr Anfon sy'n gyfrifol am reoli'r broses o anfon archebion sydd wedi'u cwblhau o'r cyfleuster cynhyrchu neu'r warws i'r cwsmer, a hynny ar amser.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£45000

Sut i ddod yn Arweinydd / Rheolwr Anfon

Fel arfer, byddech yn symud i'r rôl hon ar ôl ennill profiad goruchwylio perthnasol, boed trwy weithio drwy'r rhengoedd neu symud i mewn i'r rôl o faes tebyg.

Efallai y bydd yn well gan rai darpar gyflogwyr raddedigion tra bydd eraill yn ystyried profiad yn y diwydiant a rhinweddau personol yn hytrach na chymwysterau ffurfiol.

O ran cymwysterau ffurfiol, gall y pynciau a astudir fod yn hyblyg yn aml, fodd bynnag, efallai y bydd gradd, HND/HNC neu radd sylfaen mewn meysydd megis rheoli, busnes, TG neu economeg yn fanteisiol.

Mae rhai cwmnïau'n gweithredu cynlluniau rheolwyr dan hyfforddiant ar gyfer y sawl sy'n meddu ar radd sylfaen neu radd mewn pwnc addas. Gall hyfforddeion fynd i mewn i'r proffesiwn â phrofiad diwydiant cyfyngedig a dilyn rhaglen ddilyniant gyrfa strwythuredig.


Beth mae Arweinydd / Rheolwr Anfon yn ei wneud?

 • Sicrhau bod cynhyrchion yn cael eu hanfon yn brydlon, gan ddefnyddio cludiant arbenigol ac yn unol â gofynion ansawdd
 • Rheoli a chymell tîm o staff, gan sicrhau gweithrediad dosbarthu effeithiol
 • Monitro cynhyrchiant safle i sicrhau bod archebion yn cael eu cwblhau'n brydlon ac yn llawn
 • Cynllunio rotâu gwaith 
 • Trefnu hyfforddi a recriwtio staff
 • Sicrhau bod cerbydau a gyrwyr yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau iechyd a diogelwch
 • Gweithredu gwelliannau i'r gweithrediad dosbarthu
 • Cynnal rheolaeth ar berfformiad a rheoli absenoldeb
 • Gall yr amgylchedd gwaith amrywio ac efallai y bydd y diwrnod yn cael ei dreulio naill ai yn y swyddfa neu yn y cyfleuster warws
 • Mewn swydd lawn-amser, mae Arweinwyr/Rheolwyr Anfon fel arfer yn gweithio rhwng 36 a 45 awr yr wythnos
 • Shift work can be required and overtime may be necessary in order to meet deadlines

Cyflog

 • Gall Arweinwyr/Rheolwyr Anfon dan hyfforddiant ac sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £25,000.
 • Gall Arweinwyr/Rheolwyr Anfon hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £45,000.
 • Gall Arweinwyr/Rheolwyr Anfon mwy profiadol ennill mwy na £45,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Arweinydd / Rheolwr Anfon Arweinwyr/Rheolwyr Anfon sy'n gyfrifol am reoli'r broses o anfon archebion sydd ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prynu Mae rheolwyr prynu (neu gaffael) yn prynu cyfarpar, nwyddau a gwasanaethau ar gy...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr caffael Mae Rheolwyr Caffael yn canfod ac yn sicrhau'r gwasanaethau a'r nwyddau sydd eu ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr Logisteg a Pheiriannau Mae Rheolwr Logisteg a Pheiriannau yn y diwydiant adeiladu yn gyfrifol am oruchw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080