Facebook Pixel

Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol

Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr ar brosiect adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

39 - 41

Sut i ddod yn Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol

Mae angen lefel dda o brofiad yn eich maes i fod yn arweinydd tîm neu'n oruchwyliwr galwedigaethol llwyddiannus. Mae'n ddefnyddiol meddu ar NVQ Lefel 2 er mwyn dangos eich bod yn deall eich swydd drwyddi draw ac felly yn gallu cefnogi a goruchwylio eraill. Gallwch hefyd astudio am NVQ Lefel 3 fel goruchwyliwr safle, er mwyn meithrin sgiliau arwain a goruchwylio.

Yn yr Alban, bydd angen i chi lwyddo mewn prawf iechyd a diogelwch a meddu ar dystysgrif Cymhwyster Galwedigaethol yr Alban (SVQ) lawn. Byddai angen Cymhwyster Galwedigaethol yr Alban Lefel 3 mewn Goruchwylio Safleoedd Adeiladu (Adeiladu a Pheirianneg Sifil) o leiaf. Mewn rhai achosion bydd angen gradd berthnasol.


Beth mae Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol yn ei wneud?

 • Cymryd agweddau ar fath arbennig o waith eich tîm, megis gosod briciau, dymchwel neu ddrilio
 • Sicrhau bod gweithwyr yn dilyn polisi a gweithdrefnau'r cwmni
 • Dilyn cynlluniau
 • Defnyddio offer llaw a phŵer
 • Dangos gweithwyr adeiladu newydd a dibrofiad sut i wneud y gwaith
 • Cyflwyno a gwirio gwaith
 • Gweithio â  darluniadau a chynlluniau technegol
 • Gosod tasgau i'r tîm fel bod y gwaith yn cael ei wneud yn briodol ac yn ôl yr amserlen


Cyflog

 • Gall arweinwyr tîm/goruchwylwyr galwedigaethol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £19,000 - £25,000
 • Gall arweinwyr tîm/goruchwylwyr galwedigaethol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £265000 - £35,000
 • Gall uwch arweinwyr tîm/goruchwylwyr galwedigaethol ennill rhwng £35,000 a £45,000
 • Mae arweinwyr tîm/goruchwylwyr galwedigaethol hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080