Facebook Pixel

Asffaltwr mastig

Caiff asffalt mastig ei wneud o gymysgedd o galchfaen a bitwmen. Caiff ei daenu ar safleoedd adeiladu gan asffaltwyr mastig er mwyn creu arwynebau caled, diddos.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000

Sut i ddod yn Asffaltwr mastig

Efallai y bydd rhai cyflogwyr am i chi gael TGAU (neu gyfwerth fel Bagloriaeth Cymru) mewn Saesneg, Mathemateg a Dylunio a Thechnoleg neu'r Dystysgrif BTEC i fod yn gymwys. 

Gall peth profiad o weithio ar safle adeiladu fod yn ddefnyddiol wrth gael troed yn y drws, ond nid yw'n hanfodol. Os nad ydych chi wedi gweithio yn y diwydiant adeiladu, ystyriwchwch fod yn llafurwr i ddechrau. Yna gall eich pennaeth eich hyfforddi ym maes asffaltio.

Mae prentisiaeth yn ffordd dda o gychwyn eich gyrfa fel asffaltiwr mastig. Mae mynediad i gynllun prentisiaeth fel rheol yn golygu sefyll prawf dethol. Fel prentis, byddwch chi'n astudio am NVQ Lefel 2 a 3.  I ddod o hyd i brentisiaeth, ewch i wefan y Llywodraeth, neu Gyrfa Cymru yng Nghymru.

Mae'rSefydliad Toi yn cynnig ei gymwysterau ei hun, a bydd yn gallu cynnig help a chyngor i chi. 

Ag hyfforddiant yn y gwaith ac i ffwrdd o'r gwaith, byddech yn gweithio tuag at Scottish Vocational Qualification (SVQ) mewn Galwedigaethau Toi (Adeiladu) ar Lefelau 2 a 3 a Philenni Didos Cymhwysol (Adeiladu) (Toi Bitwminaidd Adeiledig) Lefel 2 (SCQF lefel 5).


Beth mae Asffaltwr mastig yn ei wneud?

 • Asesu safle
 • Cyfrifo faint o asffalt sydd ei angen
 • Paratoi'r ardal
 • Arllwys a lledaenu, a selio uniadau
 • Gosod gorffeniad i arwyneb megis wedi'i rwbio â thywod, wedi'i sgleinio, wedi'i grychu, neu adlewyrchol i arwynebau
 • Gosod gorffeniad i arwyneb megis wedi'i rwbio â thywod, wedi'i sgleinio, wedi'i grychu, neu adlewyrchol i arwynebau


Cyflog

 • Gall penseiri sydd wedi'u cofrestru'n ddiweddar ennill tua £17,000 - £20,000
 • Gall penseiri wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill  tua £20,000 - £35,000

Bydd cyflogau'n amrywio yn ôl lleoliad/cyflogwr.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Asffaltwr mastig Caiff asffalt mastig ei wneud o gymysgedd o galchfaen a bitwmen. Caiff ei daenu ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Hyfforddwr / aseswr / tiwtor Mae hyfforddwyr / aseswyr / tiwtoriaid Addysg Bellach (AB) yn addysgu sgiliau a ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080