Facebook Pixel

Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig

Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei hun.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£50000

Sut i ddod yn Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig

Bydd hyfforddiant a datblygiad parhaus yn gwella eich sgiliau busnes a rheoli cyffredinol. Gall hyn olygu ennill cymhwyster proffesiynol ffurfiol neu ddysgu drwy hyfforddiant a mentora anffurfiol.


Beth mae Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig yn ei wneud?

  • Cynhyrchu cyfleoedd busnes newydd
  • Ymweld â chwsmeriaid i siarad am dasgau penodol
  • Negodi â chwsmeriaid a chyflenwyr i gyflawni'r prisiau a'r elw gorau
  • Rheoli pobl ar y safle ac oddi arno i sicrhau eu bod yn gweithio yn y ffordd gywir
  • Gwneud gwaith papur sy'n cynnwys cyflwyno ffurflenni swyddogol megis ffurflenni TAW a threth 
  • Cynllunio dyfodol y busnes a delio ag unrhyw faterion â chwsmeriaid, cyflenwyr a chyflogeion
  • Oriau gwaith hyblyg

Cyflog

  • Mae contractwyr ac isgontractwyr hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau eu hunain, yn dibynnu ar y gwaith maen nhw'n ei wneud ac i bwy maen nhw'n ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

This role is self-employed. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080