Facebook Pixel

Cynghorydd Trawsgludo

Mae cynghorydd trawsgludo yn gyfrifol am reoli'r broses o drosglwyddo perchenogaeth eiddo o un perchennog (a allai fod yn unigolyn neu'n fusnes) i un arall.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40


Beth mae Cynghorydd Trawsgludo yn ei wneud?

Mae nifer o lwybrau sy'n gallu arwain at swydd fel Cynghorydd Trawsgludo ond yn y pen draw maent i gyd yn cynnwys pasio arholiadau'r Cyngor ar gyfer Trawsgludwyr Trwyddedig (CLC).

Un ffordd o gychwyn gyrfa mewn trawsgludo yw trwy hyfforddi wrth weithio, a fydd fel arfer yn galw am bedwar TGAU o leiaf (A-C) - neu eu cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Nationals yr Alban - gan gynnwys Saesneg.    

Yn ymarferol, bydd y rhan fwyaf o drawsgludwyr cymwys wedi ennill gradd neu gyfwerth mewn cyfraith/astudiaethau cyfreithiol, cyfrifyddu/cyllid neu astudiaethau busnes.


Cyflog

  • Gall cynghorwyr trawsgludo sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £25,000
  • Gall cynghorwyr trawsgludo hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £40,000

Mae cyflogau'n amrywio fel arfer yn dibynnu ar leoliad a lefel cyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

  • Y rôl hon Cynghorydd Trawsgludo Mae cynghorydd trawsgludo yn gyfrifol am reoli'r broses o drosglwyddo perchenoga...
    Darllenwch fwy
  • Y rôl hon Cynghorydd Cyfreithiol Caiff Cynghorwyr Cyfreithiol eu cyflogi gan gwmnïau mawr i roi cyngor ar faterio...
    Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080