Facebook Pixel

Cydgysylltydd Gwasanaethau Cymorth Peiriannau

Mae Cydgysylltwyr Gwasanaethau Cymorth Peiriannau yn gyfrifol am gydgysylltu symudiadau tîm o beirianwyr er mwyn cynnal ymweliadau â safleoedd ac edrych ar beiriannau.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 42


Beth mae Cydgysylltydd Gwasanaethau Cymorth Peiriannau yn ei wneud?

 • Cydlynu symudiadau tîm o beirianwyr ledled y DU a thramor
 • Cydgysylltu â chwsmeriaid er mwyn trefnu ymweliadau â safleoedd
 • Trefnu unrhyw deithiau a llety sydd eu hangen
 • Diweddaru adroddiadau ar Excel
 • E-bostio partïon mewnol ac allanol
 • Anfonebu
 • Cydgysylltu ag asiantau dramor
 • Gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel rheol rhwng 9am a 6pm
 • Efallai y bydd teithio sylweddol yn gysylltiedig, gan gynnwys gwaith tramor, a fyddai'n effeithio ar oriau gweithio

Cyflog

 • Gall cydgysylltwyr gwasanaethau cymorth peiriannau newydd eu hyfforddi ennill rhwng £20,000 - £25,000
 • Gall cydgysylltwyr gwasanaethau cymorth peiriannau hyfforddedig, profiadol ennill rhwng £25,000 - £40,000

Fel rheol, bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad a chyfrifoldebau.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cydgysylltydd Gwasanaethau Cymorth Peiriannau Mae Cydgysylltwyr Gwasanaethau Cymorth Peiriannau yn gyfrifol am gydgysylltu sym...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arolygwr offer Mae arolygwyr/rheolwyr peiriannau yn gyfrifol am gydgysylltu gweithgareddau cyfr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr peiriannau Mae rheolwyr peiriannau yn gyfrifol am yr holl beiriannau trwm a ddefnyddir ar s...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr trafnidiaeth Rheolwyr trafnidiaeth sy'n gyfrifol am sicrhau bod y gofynion cyfreithiol ar gyf...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080