Facebook Pixel

Cynghorydd Diogelwch, Iechyd, Yr Amgylchedd Ac Ansawdd (SHEQ)

Mae Cynghorwyr SHEQ yn rhoi cyngor ac arweiniad ar bob mater sy'n ymwneud ag iechyd, diogelwch, yr amgylchedd ac ansawdd o fewn sefydliad.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 42

Sut i ddod yn Cynghorydd Diogelwch, Iechyd, Yr Amgylchedd Ac Ansawdd (SHEQ)

Mae'n bosibl y bydd Gradd Anrhydedd yn Lloegr; gradd anrhydedd neu gymhwyster L6 NVQ / HNC cyfatebol yng Nghymru, neu'r cymhwyster cyfatebol yn yr Alban, yn ddymunol, yn enwedig mewn peirianneg, adeiladu, y gyfraith neu iechyd a diogelwch. Ar gyfer rhai swyddi, bydd angen statws siartredig â chorff perthnasol.

Fodd bynnag, mae profiad yn y diwydiant yn aml yn bwysig iawn hefyd, felly mae'n bosibl y byddai ymgeiswyr sydd â chymwysterau eraill yn cael eu hystyried, er enghraifft: Cyrsiau hyfforddi Gweithio'n Ddiogel a Rheoli'n Ddiogel gan IOSH, neu gwrs hyfforddi Diogelwch Safle Uwch gan CITB.

Yn aml, y gofyniad sylfaenol yw Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol neu Dystysgrif Genedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu, neu gymhwyster cyfatebol.


Beth mae Cynghorydd Diogelwch, Iechyd, Yr Amgylchedd Ac Ansawdd (SHEQ) yn ei wneud?

 • Ymchwilio i ddamweiniau ac ysgrifennu adroddiadau
 • Nodi peryglon posibl
 • Cwblhau asesiadau risg ac archwiliadau safle
 • Awgrymu gwelliannau
 • Sicrhau bod staff yn deall prosesau diogelwch
 • Gwirio bod cyfarpar yn ddiogel
 • Adolygu polisïau iechyd a diogelwch
 • Casglu ystadegau
 • Cynhyrchu cyflwyniadau ar ganfyddiadau
 • Monitro effeithiau amgylcheddol
 • Mae Cynghorwyr SHEQ yn gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel rheol rhwng 9am a 6pm Fodd bynnag, o dan amgylchiadau eithriadol gallai fod angen gweithio dros nos neu ar benwythnosau


Cyflog

 • Gall cynghorwyr SHEQ sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £22,000-£28,000.
 • Gall cynghorwyr SHEQ hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £28,000-£35,000.
 • Gall uwch gynghorwyr SHEQ neu gynghorwyr SHEQ siartredig ennill oddeutu £35,000-£50,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynghorydd Diogelwch, Iechyd, Yr Amgylchedd Ac Ansawdd (SHEQ) Mae Cynghorwyr SHEQ yn rhoi cyngor ac arweiniad ar bob mater sy'n ymwneud ag iec...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynghorydd Amgylcheddol Mae cynghorwyr amgylcheddol yn sicrhau bod prosiectau adeiladu yn cydymffurfio â...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynghorydd Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Mae gweithwyr proffesiynol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd yn helpu i ddatblygu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080