Facebook Pixel

Cynghorydd Gwerthu

O drafod telerau â chwsmeriaid i gwblhau gwaith gweinyddol, Cynghorwyr Gwerthu sy'n gyfrifol am y broses o werthu eiddo ar y safle.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£25000

Sut i ddod yn Cynghorydd Gwerthu

Er nad oes angen unrhyw gymwysterau mynediad ffurfiol er mwyn bod yn Gynghorydd Gwerthu, yr argymhelliad cyffredinol yw pedair TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys mathemateg a Saesneg, neu gymwysterau cyfatebol, fel Bagloriaeth Cymru neu gymwysterau Cenedlaethol yr Alban.

Er y bydd rhai cyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr sydd â hanes o lwyddiant ym maes gwerthu cartrefi newydd, bydd llawer yn fodlon â naill ai rywfaint o brofiad ym maes gwerthu neu wasanaethau cwsmeriaid, neu dystiolaeth o'r sgiliau delfrydol ar gyfer y swydd.

Nid yw profiad blaenorol ym maes gwerthu cartrefi newydd o reidrwydd yn ofynnol ar gyfer y rôl hon, a bydd llawer o gyflogwyr yn darparu hyfforddiant mewnol.
Cynghorydd Gwerthu


Beth mae Cynghorydd Gwerthu yn ei wneud?

 • Sefydlu a chynnal yr ystafell werthu a chartrefi arddangos ar y safle
 • Denu ymwelwyr i ddatblygiadau trwy weithgareddau marchnata, megis dosbarthu taflenni neu ddigwyddiadau tŷ agored
 • Ymdrin ag ymholiadau gan ddarpar brynwyr
 • Cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch ar y safle
 • Cysylltu â chynghorwyr ariannol, cyfreithwyr ac asiantau tai
 • Cynyddu a sicrhau gwerthiannau
 • Cyflwyno ac arddangos nodweddion a manteision cartrefi sydd ar gael
 • Cynhyrchu adroddiadau ar gynnydd gwerthiannau
 • Darparu gwasanaeth eithriadol i gwsmeriaid
 • Gweithio rhwng 35 a 40 awr yr wythnos Efallai y bydd rhaid i chi weithio oriau hirach neu oramser

Cyflog

 • Gall cynghorwyr gwerthu dan hyfforddiant ac sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £15,000
 • Gall cynghorwyr gwerthu hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 a £26,000
 • Gall cynghorwyr gwerthu profiadol ennill mwy na £26,000 gyda chomisiwn a bonysau amrywiol yn ychwanegol at eu cyflog sylfaenol.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynghorydd Gwerthu O drafod telerau â chwsmeriaid i gwblhau gwaith gweinyddol, Cynghorwyr Gwerthu s...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cydgysylltydd Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus Mae Cydgysylltydd Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus yn gyfrifol am reoli enw d...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080