Facebook Pixel

Goruchwyliwr Craeniau

Mae Goruchwylwyr Craeniau yn gyfrifol am oruchwylio gweithrediadau codi a dilyn y cynllun codi sydd wedi'i baratoi gan yr Unigolyn Penodedig.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

35 - 40

Sut i ddod yn Goruchwyliwr Craeniau

Er nad oes angen unnrhyw gymwysterau mynediad ffurfiol i ddod yn Oruchwyliwr Craen, argymhellir yn gyffredinol i gyflawni pedwar TGAU, gan gynnwys mathemateg a Saesneg, ar radd C neu'n uwch, neu eu cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Nationals yr Alban.

Er nad yw profiad fel Goruchwyliwr Craen bob amser yn angenrheidiol, bydd llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad o waith safle adeiladu a gweithrediadau codi 

Bydd llawer o gyflogwyr yn cynnig hyfforddiant yn y gwaith, gan gynnwys gweithio dan oruchwyliaeth Goruchwyliwr Craen profiadol. Mae cymwysterau cydnabyddedig megis goruchwylydd craen CPCS.


Beth mae Goruchwyliwr Craeniau yn ei wneud?

 • Gweithio fel rhan o dîm i sicrhau bod gweithrediadau codi'n cydymffurfio â'r gyfraith a'u bod yn sicrhau iechyd a diogelwch cyflogeion a'r rhai hynny i gyd mae'r gweithrediadau'n effeithio arnynt
 • Cydgysylltu  a goruchwylio'r holl weithgareddau codi yn unol â'r Cynllun Codi
 • Briffio holl aelodau'r tîm codi
 • Bod yn bresennol yn ystod yr holl weithrediadau codi
 • Sicrhau bod  cyflwr y ddaear yn ddiogel ar gyfer unrhyw weithrediadau sy'n cynnwys craeniau symudol
 • Cymryd mesurau addas i unioni cyflyrau anniogel
 • Sicrhau mai dim ond gweithredwyr cofrestredig a staff penodedig sy'n cymryd rhan mewn unrhyw weithrediad codi
 • Mewn swydd lawn-amser, mae Goruchwylwyr Craen fel arfer yn gweithio rhwng 35 a 40 awr yr wythnos
 • Gall oriau gwaith amrywio ac efallai y bydd angen gweithio goramser er mwyn diwallu terfynau amser y prosiect

Cyflog

 • Gall Goruchwylwyr Craeniau dan hyfforddiant ac sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £25,000.
 • Gall Goruchwylwyr Craeniau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £30,000 a £40,000.
 • Gall Goruchwylwyr Craeniau mwy profiadol ennill mwy na £40,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Goruchwyliwr Craeniau Mae Goruchwylwyr Craeniau yn gyfrifol am oruchwylio gweithrediadau codi a dilyn ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr safle Mae rheolwyr safle yn rhedeg y gweithlu ar safle adeiladu. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080