Facebook Pixel

Goruchwyliwr Gwaith Galwedigaethol

Mae Goruchwyliwr Gwaith Galwedigaethol yn ymgymryd â rôl arweiniol ar y safle, gan oruchwylio a chyfarwyddo gweithrediadau ar brosiect adeiladu er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei gwblhau yn ddiogel, ar amser ac yn unol â'r gyllideb.

Cyflog cyfartalog*

£27000

-

£45000


Y Rôl

Mae Goruchwyliwr Gwaith Galwedigaethol yn ymgymryd â rôl arweiniol ar y safle, gan oruchwylio a chyfarwyddo gweithrediadau ar brosiect adeiladu er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei gwblhau yn ddiogel, ar amser ac yn unol â'r gyllideb.

Beth mae'r rôl hon yn ei gynnwys?

Ar safle llai, mae Goruchwyliwr Gwaith Galwedigaethol yn gyfrifol am oruchwylio'r gweithlu cyfan. Ar safle mwy, gall fod yn gyfrifol am adran neu grŵp penodol o weithwyr ac ateb i uwch oruchwyliwr.

Bydd y rôl yn cynnwys arwain drwy esiampl wrth oruchwylio iechyd, diogelwch a lles gweithwyr, meithrin a chynnal cydberthnasau gwaith da, yn ogystal â chydgysylltu a threfnu gweithrediadau gwaith.

Mae'r tasgau arferol yn cynnwys:

 • Cynllunio gwaith er mwyn sicrhau bod peiriannau, llafur a deunyddiau ar gael
 • Dyrannu a monitro'r defnydd o beiriannau a chyfarpar
 • Monitro cynnydd yn erbyn y rhaglen waith
 • Cydweithio'n agos â gweithlu'r safle ar ôl i'r gwaith adeiladu ddechrau
 • Monitro costau a sicrhau ansawdd
 • Sicrhau bod y gwaith yn bodloni'r gofynion cyfreithiol a'r Rheoliadau Adeiladu

Faint o gyflog y gallwn ei ennill?

 • Gall goruchwylwyr gwaith galwedigaethol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £23,000 a £27,000 y flwyddyn
 • Gall goruchwylwyr gwaith galwedigaethol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £27,000 a £45,000
 • Gall uwch oruchwylwyr gwaith galwedigaethol ennill mwy na £70,000 y flwyddyn

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

Faint o oriau y byddwn yn eu gweithio?

Mae angen gweithio 40 awr yr wythnos yn y rhan fwyaf o rolau. Mae'n bosibl y bydd angen gweithio goramser er mwyn bodloni terfynau amser prosiectau, gan gynnwys rhywfaint o waith gyda'r nos neu ar benwythnosau.


 

Archwiliwch yr holl wahanol swyddi yn y diwydiant adeiladu sydd ar gael gyda'r Animeiddiad Rolau yn y Diwydiant Adeiladu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat CY.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Goruchwyliwr Gwaith Galwedigaethol Mae Goruchwyliwr Gwaith Galwedigaethol yn ymgymryd â rôl arweiniol ar y safle, g...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr safle Mae rheolwyr safle yn rhedeg y gweithlu ar safle adeiladu. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080