Facebook Pixle

Gosodwr diogelwch tân

Mae gosodwr diogelwch tân yn gweithredu neu'n gosod systemau diogelwch tân mewn adeiladau domestig neu fasnachol.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 42

Sut i ddod yn Gosodwr diogelwch tân

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol i ddod yn osodwr mesurau diogelu rhag tân, ond bydd llawer o gyflogwyr yn chwilio am TGAU radd A* - C, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg, neu ddewisiadau amgen megis BTEC L2, Bagloriaeth Cymru, CBAC mewn Adeiladu neu Scottish Nationals.

Mae hyfforddiant ychwanegol ar gael gan y  Gymdeithas Mesurau Diogelu Arbenigol rhag Tân ar ffurf llwybr NVQ a phrentisiaeth.  I chwilio am leoedd prentisiaeth gwag yn eich ardal chi, ewch i wefan gyfateb swyddi gwag y llywodraeth, neu yng Nghymru, Gyrfa Cymru.


Beth mae Gosodwr diogelwch tân yn ei wneud?

  • Gosod mesurau diogelu strwythurol ar ffrâm adeilad, megis cladin sych, chwistrelliadau mwnol neu chwyddedigion
  • Adeiladu waliau gwrthsefyll tân a leinins nenfwd neu osod insiwleiddio thermol ac acwstig, seliau tân, rhwystrau ceudod a thiwbiau gwrthsefyll tân
  • Defnyddio cyfarpar mynediad megis ysgolion ac ati, felly mae angen iddynt fod yn hyderus wrth weithio ar uchder
  • Dilynwch darluniadau technegol a chynlluniau yn ogystal â dilyn arferion llym ynghylch gweithio'n ddiogel

Cyflog

  • Gall Gosodwr diogelwch tân dan hyfforddiant a sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £25,000 - £30,000
  • Gall Gosodwr diogelwch tân wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £30,000 - £40,000
  • Gall Gosodwr diogelwch tân mwy profiadol ennill mwy na £40,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080