Facebook Pixel

Gosodwr Gwasanaeth Nwy

O adeiladau newydd i sawl safle cymhleth, mae gosodwyr gwasanaethau nwy yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau, gan osod gwasanaethau nwy.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

41 - 43

Sut i ddod yn Gosodwr Gwasanaeth Nwy

Llwybr cyffredin i'r yrfa hon trwy brentisiaeth, sy'n darparu cyflogaeth â thâl wrth i sgiliau gael eu dysgu. I gael eich derbyn ar gynllun prentisiaeth, yn gyffredinol argymhellir cyflawni TGAU Saesneg a mathemateg ar radd C neu'n uwch neu eu cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Scottish Nationals. 

Mae Sgiliau Ynni a Chyfleustodau (EUSkills) yn cynnig rhaglenni cymhwyso achrededig sy'n sicrhau bod y gweithlu yn y sector ynni a chyfleustodau yn gymwys, diogel a hyderus. Mae Cofrestriad Sgiliau Ynni a Chyfleustodau (EUSR) yn dangos eich bod yn gymwys i wneud gwaith yn ddiogel ar osodiadau nwy uwchben ac islaw'r ddaear.

Mae NVQ neu SVQ yn profi bod gennych y sgiliau a'r profiad sydd arnoch eu hangen i osod a chynnal systemau nwy yn ddiogel. Yn Gynllun Ardystio Achrededig wedi'i alinio a'i gydnabod gan y Gofrestr Diogelwch Nwy a chyrff eraill yn y diwydiant nwy, mae'r cymwysterau hyn yn agor drysau i ystod o gyfleoedd swyddi ardderchog â chwmnïau cyfleustodau nwy.


Beth mae Gosodwr Gwasanaeth Nwy yn ei wneud?

 • Gosod cysylltiadau gwasanaeth newydd ag ystod o gleientiaid
 • Newid lleoliad pibellau nwy presennol i alluogi gwaith ailddatblygu
 • Comisiynu a dadgomisiynu systemau nwy
 • Gweithio â diagramau a chynlluniau technegol
 • Darparu ystod lawn o wasanaethau ar ddosbarthiad pwysedd isel, canolradd a chanolig a rhwydweithiau trosglwyddo pwysedd uchel.
 • Adleoli'r technolegau a'r arloesi diweddaraf i ddarparu cyflenwad nwy diogel
 • Dilyn gweithdrefnau diogelwch llym bob amser a diwallu'r safonau a bennir gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.
 • Mae gosodwyr gwasanaeth nwy fel arfer yn gweithio rhwng 35 a 40 awr yr wythnos.
 • Mae gwaith sifft a gwaith cyflenwi galw-allan brys yn gyffredin ac efallai bydd angen goramser i ddiwallu terfynau amser

Cyflog

 • Gall Gosodwyr Gwasanaethau Nwy sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £17,000 - £20,000
 • Gyda hyfforddiant a phrofiad, gallant ennill rhwng £20,000 - £30,000
 • Gall uwch osodwyr gwasanaethau nwy ennill £30,000 a mwy.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad, cyfrifoldebau, goramser a lwfansau gwaith sifft. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gosodwr Gwasanaeth Nwy O adeiladau newydd i sawl safle cymhleth, mae gosodwyr gwasanaethau nwy yn gweit...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd gwasanaethau adeiladu Mae peirianwyr gwasanaethau adeiladu yn gosod ac yn cynnal a chadw (ac weithiau'...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080