Facebook Pixel

Gosodwr nenfwd

Mae gosodwyr nenfwd yn gosod nenfydau crog. Fel gosodwr nenfwd, byddwch yn helpu i guddio a diogelu deunyddiau salw a pheryglus o bosibl fel gwifrau, pibellwaith, a systemau gwresogi ac awyru.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

42 - 44

Sut i ddod yn fGosodwr nenfwd

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol i ddod yn osodwr nenfydau. Fodd bynnag, yn gyffredinol argymhellir cwblhau Graddau Safonol/Cenedlaethol 4 neu 5/TGAU mewn Saesneg, mathemateg a phwnc technolegol.

Mae profiad mewn gwaith pren neu waith adeiladu'n ddefnyddiol ond nid yn hanfodol.

Efallai y bydd rhai gosodwyr nenfydau'n cwblhau SVQ/NVQ Lefel 2 mewn Systemau Mewnol i gael mynediad i'r proffesiwn, tra gallai eraill gwblhau prentisiaeth adeiladu â chwmni sy'n gosod nenfydau


Beth mae Gosodwr nenfwd yn ei wneud?

 • Trefnu, torri a gosod y fframwaith alwminiwm i gynnal y nenfwd newydd
 • Gwirio bod y fframwaith yn llorweddol, gan ddefnyddio lefelau gwirod, laser neu ddŵr
 • Ffitio paneli nenfwd i'r fframwaith
 • Torri a llunio panelau i ffitio o amgylch goleuadau a gosodiadau eraill
 • Bydd bron eich holl waith dan do a gall fod yn llethol i'r corff
 • Bydd angen i chi fod yn ddigon heini'n gorfforol er mwyn gallu sefyll am sawl awr ar y tro, ac yn gallu codi a chario deunyddiau trwm
 • Byddai wythnos waith nodweddiadol tua 39 awr yr wythnos, er y gallai fod adegau lle bydd angen i chi weithio goramser

Cyflog

 • Gall gosodwyr nenfydau sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £17,000 - £20,000
 • Gall gosodwyr nenfydau wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £20,000-£35,000

Fel arfer mae cyflogau yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr ac unrhyw goramser y gallech ei wneud. Mae gosodwyr nenfydau hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gosodwr nenfwd Mae gosodwyr nenfwd yn gosod nenfydau crog. Fel gosodwr nenfwd, byddwch yn helpu...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweithiwr leinin sych Mae gweithiwr leinin sych yn creu'r waliau a'r ystafelloedd mewn adeilad. Mae he...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweithredwyr paredau Mae gweithredwr paredau yn rhannu adeilad yn bob math o ofodau y tu mewn. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080