Facebook Pixel

Gweithredwr Craeniau

Mae Gweithredwyr Craeniau yn gweithredu amrywiaeth o beiriannau er mwyn codi a symud deunyddiau, cyfarpar neu gynnyrch yn ddiogel ac yn effeithlon.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

35 - 40

Sut i ddod yn Gweithredwr Craeniau

Er nad oes angen unnrhyw gymwysterau mynediad ffurfiol i ddod yn Weithredwr Craen, argymhellir yn gyffredinol i gyflawni pedwar TGAU, gan gynnwys mathemateg a Saesneg, ar radd C neu'n uwch, neu eu cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Nationals yr Alban.

Er nad yw profiad fel Gweithredwr Craen bob amser yn angenrheidiol, bydd llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad gwaith safle adeiladu â darpar weithwyr.

Mae hyfforddiant wrth weithio, gan gynnwys gweithio dan oruchwyliaeth Gweithredwr Craen profiadol, yn llwybr cyffredini ddod yn Weithredwr Craen hyfedr. Mae hyn yn caniatáu datblygu'r sgiliau a'r cymwysterau penodol sy'n ofynnol ar gyfer y rôl. 

Yn yr un modd, mae gwneud cais am brentisiaeth Gweithredwr Craen yn cynnig llwybr mynediad amgen i'r proffesiwn. Bydd cyfuniad o theori seiliedig yn yr ystafell ddosbarth a hyfforddiant ymarferol yn arwain at gyflawni Diploma NVQ/SVQ perthnasol mewn Gweithrediadau Offer a'r cerdyn Gweithredwr Cynllun Cymhwysedd Offer Adeiladu (CPCS).


Beth mae Gweithredwr Craeniau yn ei wneud?

 • Rheoli cyfarpar â liferi, olwynion neu bedalau troed
 • Symud deunyddiau yn ôl cynllun neu atodlen
 • Sefydlu a thrwsio cyfarpar
 • Gwneud mân atgyweiriadau i beiriannau
 • Cynnal  gwiriadau cynnal a chadw bob dydd ac adrodd am unrhyw broblemau wrth y goruchwyliwr
 • Cadw cofnodion o symudiadau deunyddiau
 • Bydd gweithredwr craen uwchben yn sicrhau bod llwybrau teithio'n glir, gan osgoi codi uwchben pobl eraill, yn aml yn lluchio'r llwythi eu hunain
 • Mewn swydd lawn-amser, mae Gweithredwyr Craen fel arfer yn gweithio rhwng 35 a 40 awr yr wythnos
 • Gall oriau gwaith amrywio ac efallai y bydd rhaid i chi wneud peth goramser er mwyn diwallu terfynau amser y prosiect

Cyflog

 • Gall Gweithredwyr Craeniau dan hyfforddiant ac sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £20,000.
 • Gall Gweithredwyr Craeniau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 a £35,000.
 • Gall Gweithredwyr Craeniau mwy profiadol ennill mwy na £35,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr Craeniau Mae Gweithredwyr Craeniau yn gweithredu amrywiaeth o beiriannau er mwyn codi a s...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Goruchwyliwr Craeniau Mae Goruchwylwyr Craeniau yn gyfrifol am oruchwylio gweithrediadau codi a dilyn ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080