Facebook Pixel

Gweithredwr drilio tir

Pan fydd angen archwilio'r ddaear ar safle adeiladu, anfonir am weithredwr drilio tir.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000

How to become a Gweithredwr drilio tir

Nid oes unrhyw gymwysterau penodol i fod yn weithredwr drilio tir ond mae'n helpu i gael Graddau Safonol/Cenedlaethol 4 neu 5, TGAU ar A* - C mewn mathemateg a Saesneg, neu gymhwyster cyfwerth megis Bagloriaeth Cymru oherwydd bod hyn yn helpu â'r cyfrifiadau rydych chi'n eu gwneud yn y swydd.

Ffordd dda o gychwyn eich gyrfa yw gwneud prentisiaeth â chwmni lleol. Mae'r prentisiaeth drilio tir yn cyfuno dysgu yn y coleg â hyfforddiant wedi'i oruchwylio yn y swydd. Mae hyn yn arwain at asesiad SVQ/NVQ i'ch cymhwyso chi fel driliwr arweiniol. I ddod o hyd i brentisiaeth yn yr Alban, ewch i Skills Development Scotland,   gwefan y Llywodraeth yn Lloegr neu, yng Nghymru, Gyrfa Cymru.

Mae hyfforddiant yn cwmpasu'ch hawliau a chyfrifoldebau cyflogaeth, iechyd a diogelwch a'r amgylchedd, daeareg, cymwysiadau a dulliau drilio, rheoli'r safle, drilio a growtio, archwilio tir, angori, cymorth cyntaf a gweithio mewn mannau cyfyng.


Beth mae Gweithredwr drilio tir yn ei wneud?

 • Paratoi taflenni data
 • Llunio rhaglenni drilio
 • Dadansoddi data ar y safle
 • Monitro diogelwch a chadw at y rheolau am yr amgylchedd
 • Growtio
 • Angori
 • Samplu cramennau mwynau, pridd neu ddŵr daear
 • Gosod twneli neu ffynhonnau o dan y ddaear
 • Cymryd rhan mewn prosiectau tirlenwi a geothermol

Cyflog

 • Gall gweithredwyr drilio tir sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £25,000
 • Gall gweithredwyr drilio tir hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £35,000
 • Gall uwch neu feistr weithredwyr drilio tir ennill oddeutu £35,000+ neu fwy
 • Mae gweithredwyr drilio tir hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain

Bydd eich cyflog fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

Dyluniwyd y wefan gan S8080