Facebook Pixel

Gwneuthurwr weldio

Weldiwr, weldiwr peipiau, weldiwr nwy anadweithiol metel (MIG), weldiwr nwy anadweithiol twngsten (TIG), weldiwr arc, gwneuthurwr boeler

Mae gwneuthurwyr weldio yn torri, uno a siapio metel a deunyddiau eraill, gan ddefnyddio gwres ac amrywiaeth o offer. Mae gofyn am wneuthurwyr weldio ar brosiectau adeiladu o bob maint, i wneud unrhyw beth o drwsio peiriannau i adeiladu pontydd. Gall weldwyr helpu i adeiladu’r fframiau dur ar gyfer adeiladau, cefnogi prosiectau diwydiannol, neu hyd yn oed weithio o dan ddŵr ar rigiau olew.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

44 - 46

Sut i ddod yn wneuthurwr weldio

I ddod yn wneuthurwr weldio, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y coleg, prentisiaeth neu gwblhau hyfforddiant arbenigol yn y gwaith. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

Gall eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant lleol gynnig cyrsiau, fel Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Weldio, Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwneuthuriad ac Ymarfer Weldio neu Ddiploma Lefel 3 mewn Gwneuthuriad a Weldio Peirianneg. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 neu fwy o raddau TGAU 9 i 3 (A* i D), neu gymwysterau cyfatebol (cwrs lefel 2) 
 • 4 - 5  o raddau TGAU 9 i 4 (A* i C), neu gymwysterau cyfatebol (cwrs lefel 3). 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Gallch gwblhau prentisiaeth ganolradd neu uwch i ddod yn wneuthurwr weldio, mewn weldio, adeiladu peirianneg neu gynhyrchu peirianneg. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • Hyd at 5 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg, neu gymwysterau cyfatebol (prentisiaeth ganolradd) 
 • 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (prentisiaeth uwch) 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant.  

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle adeiladu o weithio fel gwneuthurwr weldio. I ddechrau, efallai y byddwch yn gweithio fel cynorthwyydd ac yn camu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Efallai y bydd eich cyflogwr yn eich helpu i ennill cymhwyster weldio, a fydd yn rhoi llawer o’r sgiliau sydd ei angen arnoch ar gyfer y swydd. Mae gan y Bwrdd Hyfforddi Adeiladu Peirianneg  (ECITB), Enginuity a’r Sefydliad Weldio (TWI) wybodaeth bellach ynghylch hyfforddiant a chymwysterau.  

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel gwneuthurwr weldio. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gwneuthurwr weldio’n cynnwys:  

 • Sylw i fanylion 
 • Gwybodaeth am beirianneg a thechnoleg peirianneg 
 • Y gallu i weithio â’ch dwylo 
 • Sgiliau mathemateg a dylunio sylfaenol. 

Beth mae gwneuthurwr weldio’n ei wneud?

Fel gwneuthurwr weldio, byddwch yn gyfrifol am uno metel gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau, i greu strwythurau newydd yn aml. Gall dyletswyddau gynnwys torri a weldio deunyddiau yn unol â chynlluniau technegol wedi’u creu gan weithwyr proffesiynol adeiladu eraill. 

 • Gwneud gwaith weldio arc nwy metel (GMAW), i weithgynhyrchu eitemau a  chydrannau 
 • Torri deunyddiau i’r siapiau gofynnol, gwirio dimensiynau a thrwch 
 • Weldio neu uno metel a deunyddiau eraill i amrywiaeth eang o strwythurau 
 • Dilyn cynlluniau peirianneg, dyluniadau a chyfarwyddiadau 
 • Defnyddio rhaglenni cyfrifiadurol i ddylunio strwythurau 
 • Defnyddio offer a pheiriannau a chyfarpar weldio 
 • Arolygu a phrofi weldiau gydag offer mesur trachywir 
 • Datgymalu strwythurau metel 
 • Glanhau offer, cyfarpar ac ardaloedd gwaith 
 • Gwisgo dillad diogelwch a defnyddio cyfarpar diogelu 
 • Gweithio ar safle adeiladu neu mewn gweithdy. 

Faint y gallech ei ennill fel gwneuthurwr weldio?

Mae cyflog disgwyliedig gwneuthurwr weldio’n amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall gwneuthurwyr weldio sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £25,000 y flwyddyn 
 • Gall gwneuthurwyr weldio hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £25,000 a £30,000 y flwyddyn 
 • Gall gwneuthurwyr weldio uwch ennill rhwng £30,000 a £50,000* y flwyddyn. 
 • Mae gwneuthurwyr weldio hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallech ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwneuthurwr weldio sy’n wag ar hyn o bryd:   

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel gwneuthurwr weldio, gallech symud ymlaen i ddod yn beiriannydd weldio neu wneuthurwr weldio uwch. 

Gallech hefyd sefydlu eich busnes eich hun a dod yn hunangyflogedig. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gwneuthurwr weldio Mae weldwyr saerniwyr yn torri ac yn asio metel a deunyddiau eraill er mwyn creu...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd weldio Mae peirianwyr weldio yn gweithio ar ddylunio, cynnal a chadw a datblygu ystod e...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080