Facebook Pixel

Gyrrwr Siyntiwr

Gyrwyr Siyntwyr sy'n gyfrifol am symud cerbydau trwm yn ddiogel ar y safle.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

37 - 42

Sut i ddod yn Gyrrwr Siyntiwr

Bydd gyrwyr rig yn aml yn cael hyfforddiant mewn sgil fel gyrru postion neu dyllu postion yn gyntaf ac yna, gyda phrofiad, cânt ragor o hyfforddiant mewn amrywiaeth o fathau o bostion. Rhoddir hyfforddiant mewn swydd yn aml o dan oruchwyliaeth cydweithwyr profiadol.


Beth mae Gyrrwr Siyntiwr yn ei wneud?

 • Mae Gyrwyr Siyntwyr yn sicrhau bod cerbydau ac ôl-gerbydion mawr yn symud yn ddiogel i alluogi cwblhau tasgau ffisegol.
 • Gall symud a gwrthdroi cerbydau trwm ar y safle fod yn un o brif achosion damweiniau yn y gweithle, felly mae hon yn rôl bwysig.
 • Mae Gyrwyr Siyntwyr yn ymwybodol o'r peryglon posibl ar y safle ac yn meddu ar wybodaeth weithredol o'r cod arwyddion a argymhellir gan yr HSE
 • Cwblhau asesiadau diogelwch
 • Archwilio cerbydau ac ôl-gerbydau
 • Cysylltu a datgysylltu ôl-gerbydau
 • Parcio ôl-gerbydau'n ddiogel
 • Symud ôl-gerbydau wedi'u llwytho a heb eu llwytho
 • Dilyn rheoliadau iechyd a diogelwch
 • Symud cerbydau i fannau llwytho
 • Sicrhau bod y weithdrefn drosglwyddo'n cael ei gweithredu a'i deall yn llawn
 • Mewn swydd lawn-amser, mae Gyrrwyr Siyntwyr fel arfer yn gweithio yn 37 a 42 awr yr wythnos Gall gwaith sifft fod yn angenrheidiol a gall oriau ychwanegol fod ar gael yn aml.

Cyflog

 • Gall Gyrwyr Siyntwyr dan hyfforddiant ac sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £18,000
 • Gall Gyrwyr Siyntwyr hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 a      £28,000
 • Gall Gyrwyr Siyntwyr mwy profiadol ennill mwy na £30,000 gyda lwfansau goramser neu waith sifftiau yn ychwanegol at eu henillion sylfaenol

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gyrrwr Siyntiwr Gyrwyr siyntwyr sy'n gyfrifol am symud cerbydau trwm yn ddiogel ar y safle. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gyrrwr Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV) Mae gyrrwr cerbydau nwyddau trwm (HGV) yn cludo a chyflenwi nwyddau. Gyrwyr ce...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080