Facebook Pixel

Hyfforddwr / aseswr / tiwtor

Mae hyfforddwyr / aseswyr / tiwtoriaid Addysg Bellach (AB) yn addysgu sgiliau a theori adeiladu i oedolion a phobl ifanc dros 16 oed.

Cyflog cyfartalog*

£23000

-

£80000


Y Rôl

Mae hyfforddwyr / aseswyr / tiwtoriaid Addysg Bellach (AB) yn addysgu sgiliau a theori adeiladu i oedolion a phobl ifanc dros 16 oed. 

Beth maent yn ei wneud

Maent yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 14 ac 16 oed sy'n astudio pynciau sy'n gysylltiedig â gwaith. Ymhlith y rolau mae:

 • Pennaeth adran
 • Uwch ddarlithydd
 • Arweinydd tîm
 • Arweinydd cwricwlwm
 • Darlithydd
 • Athro
 • Hyfforddwr
 • Gwiriwr mewnol. 

Bydd tiwtoriaid AB yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau gwahanol iawn, o golegau a chanolfannau cymunedol i garchardai a'r lluoedd arfog. Byddant yn addysgu ystod eang o gyrsiau sy'n paratoi myfyrwyr am yrfa yn y diwydiant adeiladu. Bydd y rhain yn aml yn arwain at gymwysterau fel City and Guilds neu BTEC.

Mae'r dyletswyddau arferol yn cynnwys:

 • Paratoi a chynllunio darlithoedd, hyfforddiant sgiliau, tiwtorialau a seminarau ar gyfer myfyrwyr
 • Cadw cofnodion wrth iddynt fonitro ac asesu pob myfyriwr
 • Datblygu cyrsiau a deunyddiau addysgu newydd
 • Mynychu cyfarfodydd a chyrsiau
 • Cyfweld â darpar fyfyrwyr a helpu eraill gyda'u problemau
 • Goruchwylio gwaith ymarferol, lleoliadau gwaith neu deithiau maes
 • Asesu sgiliau seiliedig ar waith
 • Dylunio a phrofi deunyddiau addysgu
 • Addysgu amrywiaeth o lefelau, pynciau, arholiadau a mathau o ddysgwyr
 • Goruchwylio aelodau mwy iau o staff

Bydd rhai tiwtoriaid yn addysgu'n llawn amser tra bydd eraill yn addysgu'n rhan amser (dydd neu nos) neu'n addysgu cyrsiau diwrnodau astudio. Gofynnir iddynt deithio weithiau fel rhan o'r swydd wrth fynd â myfyrwyr ar deithiau maes neu eu hasesu yn y gweithle.

Oriau a chyflog:

 • Gall tiwtoriaid AB cwbl gymwysedig ennill rhwng £23,000 a £35,000 y flwyddyn (mae cyflogau'n uwch yn Llundain fel arfer)
 • Gall tiwtoriaid sgiliau uwch ennill rhwng £35,000 ac ychydig o dan £40,000 a gall tiwtoriaid AB mewn rolau arwain a rheoli ennill rhwng £35,000 ac £80,000 neu fwy
 • Fel arfer, bydd tiwtoriaid yn gweithio hyd at 37 awr yr wythnos, gan dreulio 25 o'r rhain yn addysgu

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb.


 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat CY.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Hyfforddwr / aseswr / tiwtor Mae hyfforddwyr / aseswyr / tiwtoriaid Addysg Bellach (AB) yn addysgu sgiliau a ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Tiwtor Addysg Bellach Mae tiwtor addysg bellach (AB) yn addysgu pobl ifanc dros 16 oed. Mae'n addysgu ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Darlithydd addysg uwch (AU) Mae darlithwyr addysg uwch (AU) yn addysgu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr adeila...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080