Facebook Pixel

Modelwr CAD

Mae technegydd CAD yn defnyddio meddalwedd cyfrifiadur i greu cynlluniau dylunio 2D neu 3D ar gyfer adeiladau neu brosiectau peirianneg sifil strwythurol. Mae hon yn yrfa lle mae angen dawn greadigol yn ogystal â sgiliau technegol.

Cyflog cyfartalog*

£22000

-

£35000


Y Rôl

Mae technegydd CAD yn defnyddio meddalwedd cyfrifiadur i greu cynlluniau dylunio 2D neu 3D ar gyfer adeiladau neu brosiectau peirianneg sifil strwythurol. Mae hon yn yrfa lle mae angen dawn greadigol yn ogystal â sgiliau technegol.

Beth maent yn ei wneud

Mae technegwyr – neu fodelwyr – CAD (Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur) yn gweithio fel rhan o'r tîm dylunio i lunio portreadau graffeg realistig o brosiectau adeiladu arfaethedig.

Gall y gwaith hwn berthyn i un o ddau gategori:

 • Modelu arwyneb yw'r fersiwn fodern o luniadu 2D, ac mae'n dangos sut y bydd y prosiect yn edrych drwy gyfleadau manwl a phortreadau ffotorealistig.
 • Mae modelu solet yn mynd â hyn gam ymhellach ac yn ei gwneud yn bosibl i brosiectau gael eu dangos ar ffurf 3D, er mwyn i gleientiaid a chydweithwyr allu ‘cerdded drwy’ adeilad neu strwythur arfaethedig.

Defnyddir y ddau fath i gasglu adborth, asesu opsiynau a gwella'r prosiect terfynol yn ei gyfanrwydd, sy'n golygu bod y technegydd CAD yn rhan allweddol o'r broses ddylunio gyffredinol.

Mae'r tasgau arferol yn cynnwys:

 • Cyfarfodydd tîm er mwyn dyrannu cyfrifoldebau prosiect
 • Gweithio wrth weithfan CAD i lunio dyluniadau 2D neu 3D
 • Cysylltu â chydweithwyr eraill ac aelodau eraill o'r tîm
 • Sicrhau bod y cynlluniau cychwynnol yn cael eu cyfleu mor gywir ac mor ddeniadol â phosibl
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd i drafod cynnydd
 • Addasu cynlluniau ar sail adborth gan eraill
 • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau o ran meddalwedd

Oriau a chyflog:

Bydd gyrfa fel Modelwr/Technegydd CAD fel arfer yn golygu gweithio oriau swyddfa arferol, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ond mae'n bosibl y bydd adegau pan fydd angen gweithio'n hwyr, yn enwedig mewn swyddi â mwy o gyfrifoldeb.

 • Gall technegwyr CAD sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £15,000-£20,000
 • Gall technegwyr CAD hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £22,000-£35,000
 • Gall uwch dechnegwyr CAD, technegwyr CAD siartredig neu feistr dechnegwyr CAD ennill oddeutu £35,000-£50,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.


Dysgwch fwy am yr ystod lawn o swyddi adeiladu sydd ar gael gyda'n Porwr Gyrfaoedd A-Y.

Rhowch gynnig ar ein Cwis Personoliaeth er mwyn gweld pa yrfa adeiladu sy'n addas i chi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat CY.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Modelwr CAD Mae technegydd CAD yn defnyddio meddalwedd cyfrifiadur i greu cynlluniau dylunio...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Technegydd pensaernïol Mae technegwyr pensaernïol yn arbenigo yng ngwyddoniaeth pensaernïaeth, dylunio ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080