Facebook Pixel

Peiriannydd Awyru Twneli

Mae Peirianwyr Awyru Twneli yn cynllunio, dylunio a hwyluso systemau awyru mewn prosiectau twnelu.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

35 - 40

Sut i ddod yn Peiriannydd Awyru Twneli

Mae'r gofynion mynediad yn golygu bod gan Beirianwyr Awyru Twneli gymhwyster ar lefel gradd mewn Peirianneg Fecanyddol neu ddisgyblaeth rifog debyg fel arfer. Mae HND neu HNC mewn pwnc sy'n berthnasol i'r diwydiant yn cynnig dewis gwahanol i astudio yn y brifysgol.

Mae llawer o gyflogwyr yn cynnig rhaglenni datblygiad proffesiynol strwythuredig, sy'n cynnig cymorth, hyfforddiant a phrofiad ymarferol yn y diwydiant.

 

Chwilio am swydd?

Dyma wefan swyddi adeiladu a all fod o ddefnydd i chi:

Indeed 

Gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'r rôl a ffefrir gennych amrywio'n ddyddiol, gan mai gwefannau allanol yw'r rhain. Edrychwch arnynt yn rheolaidd er mwyn gweld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi.


Beth mae Peiriannydd Awyru Twneli yn ei wneud?

 • Mae Peirianwyr Awyru Twnelu yn cynllunio, dylunio a galluogi systemau awyru mewn prosiectau twnelu. 
 • Mae Peirianwyr Awyru Twnelu yn gweithio ar ystod o systemau i sicrhau bod twneli yn ddiogel ac yn addas i'r diben.
 • Mae'r gwaith yn cwmpasu'r cyfnodau cynllunio a dichonoldeb drwodd i gomisiynu, gweithredu, adnewyddu ac uwchraddio seilwaith twneli.
 • Yn aml mae peiriannu twneli yn galw am gyfnodau hir o amser mewn amgylchedd cyfyngedig, yn weithio o dan y ddaear.
 • Cymhwyso mecaneg hylifol, gan gynnwys Dynameg Hylifol Cyfrifiadurol ar gyfer modelu tân ac awyru
 • Cymhwyso thermodynameg
 • Gweithredu peirianneg diogelwch tân
 • Cynnal  dadansoddiadau risg
 • Mewn swydd lawn-amser, mae Peirianwyr Awyru Twnelu fel arfer yn gweithio rhwng 35 a 40 awr yr wythnos
 • Yn aml mae'r rôl yn cynnwys gwaith sifft ac efallai y bydd cyfle i gael secondiad dramor

Cyflog

 • Gall peirianwyr awyru twneli sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £26,000 a £31,000
 • Gall peirianwyr awyru twneli hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £31,000 a £36,000
 • Gall uwch beirianwyr neu beirianwyr siartredig ennill rhwng £36,000 a £44,000 neu fwy

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad, lefel o gyfrifoldeb a statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd Awyru Twneli Mae Peirianwyr Awyru Twneli yn cynllunio, dylunio a hwyluso systemau awyru mewn ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080