Facebook Pixel

Peiriannydd dargludydd mellt

Mae peirianwyr dargludydd mellt yn sicrhau nad yw adeiladau a strwythurau eraill yn mynd ar dân os bydd mellt yn eu taro.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£30000

Sut i ddod yn Peiriannydd dargludydd mellt

Nid oes arnoch angen unrhyw gymwysterau penodol i ddechrau'r yrfa hon ond yn aml mae'n well gan gyflogwyr fod gennych raddau TGAU A* - C (neu gyfwerth, fel B-Tech L2, Bagloriaeth Cymru) mewn pynciau megis Mathemateg, Saesneg, Gwyddoniaeth neu Ddylunio a Thechnoleg.

Mae dealltwriaeth dda o fathemateg yn helpu i ddeall sut mae trydan yn gweithio. Efallai y bydd hefyd yn helpu os oes gennych chi rywfaint o brofiad o weithio ym maes adeiladu cyffredinol fel llafurwr, scaffaldwr neu grefftwr. Efallai y bydd arnoch angen trwydded yrru hefyd.

Dechreuad da i'ch gyrfa yw gwneud cais am brentisiaeth er mwyn i chi allu ennill arian wrth i chi ddysgu. Mae hynny'n golygu bod cyflogwr yn eich cefnogi wrth ichi hyfforddi. Rydych chi'n gweithio tuag at NVQ Lefel 2 mewn Peirianneg Dargludyddion. Mae hyn yn cynnwys gosod dargludyddion mellt, cymryd mesuriadau safle, gwneud gwerthusiadau a gosod systemau daearu i adeiladau. Hefyd rydych yn dysgu am fynediad rhaff, tyrau symudol, cymorth cyntaf, ymladd â thân, defnyddio ysgolion yn ddiogel a thrin â llaw.


Beth mae Peiriannydd dargludydd mellt yn ei wneud?

 • Gosod dargludyddion mellt
 • Daearu cyfarpar milwrol (gan gynnwys awyrennau)
 • Diogelu adeiladau hanesyddol
 • Gweithio gyda thrydanwyr i ddiogelu cyfrifiaduron a chyfarpar electronig arall
 • Cynnal trwsiadau, gwaith cynnal a chadw ac adnewyddu ar simneiau diwydiannol, tyrau oeri gorsafoedd pŵer, meindyrau eglwysi, cestyll, adeiladau uchel a phontydd
 • Cydosod ysgolion a sgaffaldiau, llwyfannau gwaith symudol o'r enw crudiau, harneisiau traddodiadol (seddi bosn) a rhaffau diwydiannol ar gyfer abseilio
 • Dihatru'r holl gyfarpar a'i ddychwelyd i'r llawr werdi i'r gwaith gael ei gwblhau
 • Fel arfer mae Peirianwyr Dargludyddion Mellt yn gweithio yn yr awyr agored ac ym mhob math o dywydd
 • Gall y gwaith fod yn gorfforol heriol ac yn aml mae'n golygu gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Cyflog

 • Gall Peirianwyr Dargludydd Mellt sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 - £20,000
 • Gall Peirianwyr Dargludydd Mellt hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 a £30,000
 • Gall Uwch a Meistr Beirianwyr Dargludydd Mellt ennill rhwng £30,000
 • Mae Peirianwyr Dargludydd Mellt hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau cyflog eu hunain

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd dargludydd mellt Mae peirianwyr dargludydd mellt yn sicrhau nad yw adeiladau a strwythurau eraill...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Simneiwr Mae simneiwyr yn ymdrin â'r gwaith adeiladu ac atgyweirio sydd ei angen ymhell u...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080