Facebook Pixel

Peiriannydd Peiriannau a Rhannau Mecanyddol

Mae Peirianwyr Peiriannau a Rhannau Mecanyddol yn dylunio, gosod ac atgyweirio peiriannau a rhannau peiriannau.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 44

Sut i ddod yn Peiriannydd Peiriannau a Rhannau Mecanyddol

Er mwyn mynd i mewn i faes peirianneg fecanyddol, fel arfer bydd arnoch angen gradd.

Ystyrir graddau mewn peirianneg fecanyddol, gwyddoniaeth peirianneg, peirianneg awyrenegol, peirianneg amaethyddol, peirianneg â chymorth cyfrifiadurol, peirianneg gweithgynhyrchu neu beirianneg niwclear yn ffafriol gan gyflogwyr.

Mae'n ddefnyddiol os yw eich gradd gyntaf neu radd feistr yn cael ei hachredu gan gorff proffesiynol perthnasol, megis y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol (ICE) gan y gall eich helpu i gyflawni statws peiriannydd siartredig yn nes ymlaen.

Mae'n bosibl myn i mewn i yrfa fel hyfforddai heb radd ond byddai angen i chi feithrin y sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol, ac o bosib cymryd cymwysterau uwch, i weithio i fyny at rôl beiriannydd mecanyddol.


Beth mae Peiriannydd Peiriannau a Rhannau Mecanyddol yn ei wneud?

 • Dylunio a gweithredu addasiadau i gyfarpar i helpu i wella diogelwch a dibynadwyedd
 • Ymchwilio a phrofi syniadau i wella systemau presennol neu i oresgyn problemau â pheiriannau
 • Gwneud cydrannau a gosod a phrofi peiriannau
 • Cynnal a chadw a nodi a thrwsio diffygion mewn cyfarpar
 • Datrys problemau cymhleth ag adrannau gweithgynhyrchu, isgontractwyr, cyflenwyr a chwsmeriaid
 • Rheoli prosiectau
 • Cynllunio a dylunio prosesau cynhyrchu newydd
 • Gweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill, y tu mewn a'r tu allan i'r sector peirianneg
 • Monitro a chomisiynu offer a systemau

Cyflog

 • Mae cyflogau cyfartalog oddeutu £25,000.00 - £50,000.00

Bydd cyflogau'n amrywio yn ôl lleoliad/cyflogwr. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd Peiriannau a Rhannau Mecanyddol Mae Peirianwyr Peiriannau a Rhannau Mecanyddol yn dylunio, gosod ac atgyweirio p...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr Logisteg a Pheiriannau Mae Rheolwr Logisteg a Pheiriannau yn y diwydiant adeiladu yn gyfrifol am oruchw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr trafnidiaeth Rheolwyr trafnidiaeth sy'n gyfrifol am sicrhau bod y gofynion cyfreithiol ar gyf...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080