Facebook Pixel

Peiriannydd pren

Mae peirianwyr pren yn gyfrifol am drosi lluniadau yn gydrannau drwy ddefnyddio peiriannau i brosesu pren yn gywir ac yn effeithlon.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

41 - 43

Sut i ddod yn Peiriannydd pren

Bydd angen 5 TGAU ar lefel A*-C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg, a gallwch hefyd ddewis astudio cyrsiau Safon Uwch yn yr un pynciau, lle byddai angen graddau A*-C arnoch, neu gallwch ddewis cyflawni Diploma mewn Gweithgynhyrchu a Dylunio Cynnyrch.

Bydd dangos eich creadigrwydd a diddordeb mewn pren, naill ai drwy ddangos pethau rydych wedi'u gwneud neu weithio ochr yn ochr â saer coed neu saer mainc, hefyd yn apelio i gyflogwyr.

Mae fframweithiau prentisiaeth lawn ar gael mewn peiriannu pren ar Lefelau 2 a 3. Mae diplomâu mewn Peiriannu Pren ar lefelau 2 a 3 hefyd ar gael.

Mae cyrsiau coleg ac NVQs mewn gwaith saer mainc a pheiriannu pren yn debygol o fod o ddiddordeb i gyflogwyr yn y sector gwaith saer, gan fod y sgiliau y byddech yn eu meithrin yn fwy perthnasol i'r gwaith.

Ymhlith y cymwysterau eraill sydd ar gael mae Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynnyrch Pren a Phaneli a'r defnydd a wneir ohonynt.

Wrth barhau â'ch gyrfa, gall Asesiad a Hyfforddiant ar y Safle (OSAT) ategu eich cymwysterau yn y meysydd canlynol:

 • Gwaith Saer Mainc
 • Goruchwylio ac Arwain Tîm
 • Rheoli 

Chwilio am swydd?

Dyma rai gwefannau swyddi adeiladu a all fod o ddefnydd i chi:

Indeed

Total Jobs

Gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'r rôl a ffefrir gennych amrywio'n ddyddiol, gan mai gwefannau allanol yw'r rhain. Edrychwch arnynt yn rheolaidd er mwyn gweld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi.


Beth mae Peiriannydd pren yn ei wneud?

 • Darllen a deall lluniadau a thempledi technegol
 • Dewis y deunydd cywir a chyfrifo faint sydd ei angen ar gyfer y gwaith
 • Defnyddio meddalwedd CAD/CAM neu CNC ac yn gallu derbyn hyfforddiant ar weithredu peiriannau CNC ar gyfer torri/siapio pren
 • Paratoi a defnyddio peiriannau gwaith coed i greu cydrannau gofynnol
 • Peiriannau gwaith coed cynnal a chadw sylfaenol
 • Cadw mannau gwaith yn lân, diogel ac yn barod i weithio
 • Gweithio mewn gweithdy saernïaeth â modd echdynnu llwch ond mae angen goddefgarwch llwch ar gyfer y swydd
 • Mae peiriannu pren yn golygu sefyll wrth y peiriant a phlygu a symud yn aml wrth sefydlu
 • Mae'r wythnos waith rhwng 35 a 40 awr


Cyflog

 • Gall Peirianwyr Pren newydd eu hyfforddi ennill oddeutu £5,200-£15,000
 • Gall Peirianwyr Pren wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £16,000-£35,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080