Facebook Pixel

Peiriannydd Rhannau Twneli

Mae peirianwyr rhannau twneli yn cynllunio ac yn rhaglennu gwaith ar gyfer amrywiaeth o brosiectau rhannau twneli.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

42 - 45

Sut i ddod yn Peiriannydd Rhannau Twneli

Fel arfer, mae'r gofynion mynediad yn golygu bod gan beirianwyr rhannau twneli gymhwyster ar lefel gradd mewn Peirianneg neu ddisgyblaeth rifog debyg. Mae HND neu HNC mewn pwnc sy'n berthnasol i'r diwydiant yn cynnig dewis gwahanol i astudio yn y brifysgol.

Mae profiad o weithio yn y diwydiant fel peiriannydd safle neu beiriannydd rhannau, a gwybodaeth am systemau a chyfarpar, yn bwysig. Yn yr un modd, mae gwybodaeth ddigonol am y Ddeddf Ffyrdd a Gwaith Stryd yn hanfodol.


Beth mae Peiriannydd Rhannau Twneli yn ei wneud?

 • Mae Peirianwyr Adran Dwnelu yn cynllunio a rhaglennu gwaith ar gyfer ystod o brosiectau adran twnelu.
 • Maen nhw'n peiriannu'r gwaith o adeiladu siambrau concrit wedi'i chwistrellu ac yn ffurfio twneli trwy ddefnyddio peiriannau arbenigol ar gyfer turio twneli, gan gysylltu cymunedau a lleoliadau tra'n lleihau'r effaith ar yr amgylchedd arwyneb.
 • Maent yn rheoli'r agweddau technegol sy'n gysylltiedig â thwnelu ac yn paratoi rhaglenni tymor byr ar gyfer adran o waith, gan sicrhau bod y deunyddiau a'r adnoddau priodol ar gael.
 • Efallai y bydd cyflogaeth yn y rôl hon yn galw am gyfnodau hir o amser mewn amgylchedd cyfyngedig, yn weithio o dan y ddaear.

Cyflog

 • Gall Peirianwyr Rhannau Twneli sydd newydd hyfforddi ennill rhwng      oddeutu £26,000 a £31,000
 • Gall Peirianwyr Rhannau Twneli â phrofiad ennill rhwng oddeutu £31,000 a £36,000
 • Gall Uwch Beirianwyr neu Beirianwyr siartredig ennill rhwng oddeutu     £36,000 a £44,000 neu fwy

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad, lefel o gyfrifoldeb a statws siartredig

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd Rhannau Twneli Mae peirianwyr rhannau twneli yn cynllunio ac yn rhaglennu gwaith ar gyfer amryw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Goruchwyliwr Gwaith Galwedigaethol Mae Goruchwyliwr Gwaith Galwedigaethol yn ymgymryd â rôl arweiniol ar y safle, g...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd sifil Mae peirianwyr sifil yn chwarae'r rhan bwysig o gynllunio, dylunio a rheoli pros...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080