Facebook Pixel

Peiriannydd Systemau Rheilffyrdd

Mae Peirianwyr Systemau Rheilffyrdd yn dylunio prosiectau rheilffyrdd ac yn rhoi gwybodaeth arbenigol a thechnegol sy'n ymwneud â'u peirianneg.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£70000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 42

Sut i ddod yn Peiriannydd Systemau Rheilffyrdd

Fel arfer, mae'n debygol y bydd angen Gradd Anrhydedd BSc mewn maes sy'n ymwneud â pheirianneg yn Lloegr; y cymhwyster L6 NVQ / HNC cyfatebol yng Nghymru, neu'r cymhwyster cyfatebol yn yr Alban. Ar gyfer rhai swyddi, bydd angen Gradd Meistr mewn peirianneg hefyd, neu statws siartredig â chorff peirianneg perthnasol.

Fodd bynnag, mae profiad yn aml yn bwysig iawn hefyd, felly mae'n bosibl y byddai ymgeiswyr sydd â chymwysterau eraill yn cael eu hystyried.


Beth mae Peiriannydd Systemau Rheilffyrdd yn ei wneud?

 • Dylunio peirianneg
 • Modelu cyfrifiaduron CAD/CAM
 • Creu adroddiadau er mwyn amlinellu atebion
 • Paratoi a chyflwyno adroddiadau, astudiaethau, modelau a dogfennau tebyg i gefnogi penderfyniadau a chyfrifiadau
 • Gwneud cyfrifiadau
 • Cynnig cyfarwyddyd peirianneg i aelodau eraill o'r tîm
 • Sicrhau cydymffurfiaeth diogelwch a chyfreithiol yr holl waith peirianneg
 • Gweithio gyda pheirianwyr a dylunwyr eraill i benderfynu ar y ffordd orau o ddylunio atebion
 • Gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel rheol rhwng 9am a 6pm
 • Ddim yn anghyffredin y bydd angen gweithio dros nos neu ar benwythnos o dan amgylchiadau eithriadol

Cyflog

 • Gall peirianwyr systemau rheilffyrdd sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £25,000-£35,000.
 • Gall peirianwyr systemau rheilffyrdd hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £35,000-£45,000.
 • Gall uwch beirianwyr systemau rheilffyrdd, peirianwyr systemau rheilffyrdd siartredig neu feistr beirianwyr systemau rheilffyrdd ennill oddeutu £45,000-£65,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd Systemau Rheilffyrdd Mae Peirianwyr Systemau Rheilffyrdd yn dylunio prosiectau rheilffyrdd ac yn rhoi...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr Peirianneg Rheilffyrdd Mae Rheolwyr Peirianneg Rheilffyrdd yn gyfrifol am arwain a gweithredu gwaith dy...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd strwythurol Mae peirianwyr strwythurol yn dylunio strwythurau i wrthsefyll straen a phwysau ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080