Facebook Pixel

Prynwr / Trafodwr Tir

Mae Prynwr Tir neu Drafodwr Tir yn chwilio am gyfleoedd datblygu i'w cyflwyno i gleientiaid.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Prynwr/Trafodwr Tir

Mae'r rhan fwyaf o Brynwyr Tir a Negodwyr yn raddedigion â gradd mewn pwnc seiliedig ar dir neu adeiladu. Gallai'r rhain gynnwys Daearyddiaeth, Peirianneg Sifil neu Dirfesur.

Fel rheol, mae hefyd yn ofynnol i Brynwr Tir gael trwydded yrru lawn, lân.


Beth mae Prynwr / Trafodwr Tir yn ei wneud?

 • Nodi safleoedd ar gyfer datblygiad posibl
 • Gwerthuso safle i sefydlu gwerth y tir
 • Negodi bargeinion â thirfeddianwyr ac asiantau, a chyflwyno syniadau mewn digwyddiadau ymgynghori
 • Deall deddfwriaeth gynllunio a gweithio'n agos gyda thimau cynllunio i asesu addasrwydd ar gyfer datblygu a'r tebygolrwydd o gael caniatâd ar gyfer amrywiaeth o ddatblygiadau
 • Sylweddoli potensial datblygu llain o dir
 • Cynnal asesiadau
 • Cydgysylltu â gwerthwyr a chwmnïau allanol i drefnu arolygon safle
 • Rhoi gwybodaeth berthnasol am y safle i gwmnïau arolygu
 • Monitro cystadleuaeth
 • Cynnal arolygon dirlawnder a thasgau eraill i adnabod safleoedd
 • Ymgymryd ag ymchwil a chasglu gwybodaeth ar gyfer adroddiadau fel y'i cyfarwyddir
 • Rheoli cyllidebau
 • Mae'r rhan fwyaf o swyddi llawn amser yn golygu gweithio 40 awr yr wythnos.

Cyflog

 • Gall prynwyr tir neu drafodwyr tir sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 - £25,000 
 • Gall prynwyr neu drafodwyr tir hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 - £50,000
 • Gall uwch brynwyr neu drafodwyr tir ennill £50,000 neu fwy

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Prynwr/Trafodwr Tir Mae Prynwr Tir neu Drafodwr Tir yn chwilio am gyfleoedd datblygu i'w cyflwyno i ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr masnachol Y rheolwr masnachol yw'r unigolyn ag awdurdod sy'n rheoli'r gyllideb ac yn cadw ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080