Facebook Pixel

Rheolwr / cydgysylltydd cynaliadwyedd

Mae rheolwyr/cydgysylltwyr cynaliadwyedd yn goruchwylio'r ffordd y caiff strategaethau cynaliadwyedd eu gweithredu yn ystod prosiect.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 42

Sut i ddod yn Rheolwr / Cydgystlitydd Cynaliadwyedd

Gan ei bod yn swydd â chyfrifoldeb, mae'n debygol y bydd angen Gradd Anrhydedd BSc mewn peirianneg, adeiladu neu gynaliadwyedd yn Lloegr; gradd anrhydedd neu gymhwyster L6 NVQ / HNC cyfatebol yng Nghymru, neu'r cymhwyster cyfatebol yn yr Alban. Ar gyfer rhai swyddi, bydd angen Gradd Meistr hefyd, neu statws siartredig â chorff perthnasol.


Beth mae Rheolwr / Cydgystlitydd Cynaliadwyedd yn ei wneud?

 • Ymgymryd ag asesiadau Methodoleg Asesu Amgylcheddol Sefydliad Ymchwil Adeiladau (BREEAM) ac Arweinyddiaeth mewn Ynni a Dylunio Amgylcheddol (LEED)
 • Cwblhau cynlluniau cynaliadwyedd
 • Cynhyrchu adroddiadau ar ganfyddiadau
 • Cychwyn asesiadau ynni adnewyddadwy
 • Trefnu logisteg
 • Cynghori ar y technolegau carbon isel neu ddi-garbon diweddaraf
 • Rheoli tîm
 • Trefnu a chadeirio cyfarfodydd
 • Cyfathrebu cynlluniau i'r holl staff perthnasol yn glir ac yn drylwyr
 • Bod yn atebol am benderfyniadau tîm
 • Yn nodweddiadol, mae Rheolwyr/Cydgysylltwyr Cynaliadwyedd yn gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel arfer rhwng 9am a 6pm.
 • Efallai y bydd adegau lle bydd angen i chi weithio dros nos neu ar y penwythnos, yn dibynnu ar y prosiect.

Cyflog

 • Gall rheolwyr/cydgysylltwyr cynaliadwyedd sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £25,000 a £35,000.
 • Gall rheolwyr/cydgysylltwyr cynaliadwyedd hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £35,000 a £48,000.
 • Gall uwch reolwyr/cydgysylltwyr cynaliadwyedd neu reolwyr/cydgysylltwyr cynaliadwyedd siartredig ennill rhwng £48,000 a £60,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr / Cydgystlitydd Cynaliadwyedd Mae rheolwyr/cydgysylltwyr cynaliadwyedd yn goruchwylio'r ffordd y caiff strateg...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arbenigwr cynaliadwyedd Mae gwaith Arbenigwyr Cynaliadwyedd yn ymwneud ag effeithiau amgylcheddol, a hef...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080