Facebook Pixel

Rheolwr Caffael

Mae Rheolwyr Caffael yn canfod ac yn sicrhau'r gwasanaethau a'r nwyddau sydd eu hangen i gyflawni prosiect adeiladu, a hynny am y gwerth gorau.

Cyflog cyfartalog*

£35000

-

£55000


Y Rôl

Mae Rheolwyr Caffael yn canfod ac yn sicrhau'r gwasanaethau a'r nwyddau sydd eu hangen i gyflawni prosiect adeiladu, a hynny am y gwerth gorau.

Mae hyn yn cynnwys gwneud penderfyniadau terfynol allweddol ynglŷn â beth i'w brynu cyn y gall gwaith adeiladu ddechrau. Mae Rheolwyr Caffael yn gyfrifol am brosiectau cyfan ac am dîm o bobl. Maent yn dda am gyd-drafod, rhwydweithio a thrin ffigurau. Mae sgiliau rheoli, doethineb a synnwyr busnes yn hanfodol, yn ogystal â'r gallu i ddadansoddi data.

Mae'r yrfa uchel hon yn y proffesiwn yn cynnwys ystod o gyfrifoldebau. Mae'r rhain yn cynnwys pwyso a mesur tendrau gan gyflenwyr posibl, cyd-drafod prisiau a chytuno ar gontractau, penderfynu pa nwyddau, gwasanaethau ac offer sydd eu hangen a rhagweld lefelau stoc.

Mae'r rôl hefyd yn cynnwys tasgau eraill, fel dod o hyd i gynnyrch a chyflenwyr newydd ac ymchwilio iddynt, rheoli tîm caffael, cydweithio â gwahanol adrannau er mwyn sicrhau'r gwerth gorau i'r cwmni, gwneud yn siŵr bod cyflenwyr yn bodloni terfynau amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau'r farchnad.

Mae'r gwaith wedi'i leoli mewn swyddfa a gall Rheolwr Caffael ennill rhwng £60,000 a £100,000 (neu fwy) yn dibynnu ar ei brofiad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat CY.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

  • Y rôl hon Prynwr Yn y diwydiant adeiladu, prynwyr sy'n gyfrifol am sicrhau bod y deunyddiau sydd ...
    Darllenwch fwy
  • Y rôl hon Rheolwr prynu Mae rheolwyr prynu (neu gaffael) yn prynu cyfarpar, nwyddau a gwasanaethau ar gy...
    Darllenwch fwy
  • Y rôl hon Rheolwr Caffael Fel cyfarwyddwr caffael, byddech yn gyfrifol am dîm ac am nifer o brosiectau. ...
    Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080