Facebook Pixel

Rheolwr caffael

Mae rheolwyr caffael yn canfod ac yn sicrhau'r gwasanaethau a'r nwyddau sydd eu hangen i gyflawni prosiect adeiladu, a hynny am y gwerth gorau.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£35000

Sut i ddod yn Rheolwr caffael

Gallwch ennill statws siartredig yn eich dewis faes adeiladu neu fod yn aelod o'r Sefydliad Prynu a Chyflenwi Siartredig (CIPS).


Beth mae Rheolwr caffael yn ei wneud?

 • Pwyso a mesur tendrau gan ddarpar gyflenwyr
 • Negodi prisiau
 • Cytuno ar gontractau
 • Penderfynu pa nwyddau, gwasanaethau a chyfarpar sydd eu hangen a rhagfynegi lefelau stoc
 • Ymchwilio a nodi cynhyrchion a chyflenwyr newydd
 • Rheoli tîm caffael
 • Gweithio ar draws adrannau i ennill gwerth gorau i'r cwmni
 • Sicrhau bod cyflenwyr yn cyflenwi'n brydlon
 • Cadw'n gyfredol â thueddiadau'r farchnad
 • Gwneud penderfyniadau terfynol allweddol ar yr hyn i'w brynu cyn y gall gwaith adeiladu ddechrau
 • Cyfrifol am brosiectau cyfan a thîm o bobl
 • Negodi, rhwydweithio a gweithio â rhifau
 • Y gallu i ddadansoddi data
 • Pwyso a mesur tendrau gan ddarpar gyflenwyr

Cyflog

 • Gall Rheolwyr Caffael sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 - £25,000
 • Gall Rheolwyr Caffael hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £35,000
 • Gall Uwch Reolwyr Caffael neu Reolwyr Caffael Siartredig ennill rhwng £45,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws Siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr caffael Mae Rheolwyr Caffael yn canfod ac yn sicrhau'r gwasanaethau a'r nwyddau sydd eu ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr Datblygu Busnes Rheolwyr Datblygu Busnes sy'n gyfrifol am sbarduno twf busnes drwy ddatblygu con...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080