Facebook Pixel

Rheolwr Logisteg a Pheiriannau

Mae Rheolwr Logisteg a Pheiriannau yn y diwydiant adeiladu yn gyfrifol am oruchwylio'r gwaith o logi, prynu, cyflenwi a defnyddio peiriannau a chyfarpar ar safleoedd adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£40000

Sut i ddod yn Rheolwr Logisteg a Pheiriannau

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar gyfer y rôl hon, fodd bynnag, gall helpu i gwblhau TGAU mewn Mathemateg a Saesneg neu eu cymwysterau cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Nationals yr Alban.

Gallai rhai cyflogwyr ofyn am gymwysterau galwedigaethol cyfwerth megis y Diploma mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig neu dystysgrifau technegol sy'n gysylltiedig ag offer.

Fel rheol, byddech chi'n gweithio tuag at ennill cymwysterau perthnasol, fel NVQ neu Scottish Vocational Qualification (SVQ) mewn Gweithrediadau Offer ar Lefel 2.  Hefyd mae NVQs a SVQs sy'n cwmpasu offer a ddefnyddir ar gyfer gorddio, dymchwel, chwarelu ac adeiladu ffyrdd, ac ar gyfer goruchwylio a rheoli gweithrediadau codi.

Ffordd arall o ddod yn rheolwr logisteg ac offer yw cymryd cwrs gradd ac yna ymgeisio am swyddi rheolwr offer ar gyfer graddedigion.

Mae rhai cyflogwyr yn gofyn i ymgeisydd gael profiad o weithredu peiriannau offer. Mae hyn yn golygu mai un llwybr i'r yrfa hon yw gweithio'n gyntaf fel gweithredwr offer adeiladu. Bydd profiad o weithio ar ddesg logi yn fuddiol hefyd.

Wedi ichi ddechrau gweithio, efallai y bydd eich cyflogwr yn cynnig hyfforddiant i chi mewn gweithredu offer.
Beth mae Rheolwr Logisteg a Pheiriannau yn ei wneud?

 • Cydlynu peiriannau trwm a chraeniau ar gyfer defnydd yn y prosiect
 • Trefnu llogi, gwerthu, dyfynbrisiau ac archebion prynu ar gyfer deunyddiau offer
 • Trefnu cludiant ar gyfer danfoniadau a chasgliadau
 • Cynnal gweithgareddau cyfarpar ffordd-rheilffordd
 • Llogi a chydlynu symudiadau offer ar y safle
 • Cynnal amcangyfrifon ar gyfer deunyddiau, offer, peiriannau a llafur sydd eu hangen ar gyfer gwaith adeiladu a gosod archebion yn unol â hynny
 • Cydgysylltu â chyflenwyr a chwsmeriaid
 • Negodi cyfraddau llogi a chludo
 • Rheoli defnydd staff o ddeunyddiau offer a pheiriannau trwm
 • Mae'r rhan fwyaf o swyddi llawn amser yn golygu gweithio 40 awr yr wythnos.
 • Overtime – including weekend shifts – can be required depending on the deadline of the construction project

Cyflog

 • Gall rheolwyr logisteg a pheiriannau sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 - £30,000 
 • Gall rheolwyr logisteg a pheiriannau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £30,000 - £40,000
 • Gall uwch reolwyr logisteg a pheiriannau ennill rhwng £40,000 - £55,000 

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr Logisteg a Pheiriannau Mae Rheolwr Logisteg a Pheiriannau yn y diwydiant adeiladu yn gyfrifol am oruchw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr trafnidiaeth Rheolwyr trafnidiaeth sy'n gyfrifol am sicrhau bod y gofynion cyfreithiol ar gyf...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080