Facebook Pixel

Rheolwr prynu

Mae rheolwyr prynu (neu gaffael) yn prynu cyfarpar, nwyddau a gwasanaethau ar gyfer eu cwmnïau – gan gymharu costau, ansawdd a gwasanaeth er mwyn cael y gwerth gorau am arian.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£40000


Y Rôl

 • Penderfynu pa nwyddau, gwasanaethau a chyfarpar sydd eu hangen
 • Cadw llygad ar lefelau stoc
 • Ymchwilio a nodi cynhyrchion a chyflenwyr newydd
 • Pwyso a mesur tendrau gan ddarpar gyflenwyr
 • Sicrhau bod cyflenwyr yn cyflenwi ar amser, bod taliadau ac anfonebau yn cael eu prosesu a bod y cwmni'n cadw'n gyfredol â thueddiadau'r farchnad
 • Negodi, rhwydweithio, gweithio â rhifau a gwneud penderfyniadau ariannol da

Cyflog

 • Gall Rheolwyr Prynu sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £21,000 a £27,000
 • Gall Rheolwyr Prynu hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £28,000 a £42,000
 • Gall Uwch Reolwyr Prynu neu Reolwyr Prynu Siartredig ennill rhwng £41,000 a £51,000

Mae cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb, a bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Prynwr Yn y diwydiant adeiladu, prynwyr sy'n gyfrifol am sicrhau bod y deunyddiau sydd ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prynu Mae rheolwyr prynu (neu gaffael) yn prynu cyfarpar, nwyddau a gwasanaethau ar gy...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr Caffael Fel cyfarwyddwr caffael, byddech yn gyfrifol am dîm ac am nifer o brosiectau. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080