Facebook Pixel

Rheolwr tirwedd

Mae rheolwyr tirwedd yn cynllunio, yn datblygu ac yn gofalu am fannau awyr agored.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Sut i ddod yn Rheolwr tirwedd

To be a landscape manager you need a degree in landscape architecture or landscape management that is accredited by the Landscape Institute, the professional body for landscape architects. 

To get onto a degree course, you usually need at least two Highers or A-levels. Subjects such as geography and natural sciences are a good choice. The Welsh Baccalaureate can be an additional qualification.

If you already have a degree or substantial experience in a related subject you can take an accredited postgraduate course.


Beth mae Rheolwr tirwedd yn ei wneud?

 • Cynhyrchu cynlluniau
 • Llunio cytundebau
 • Goruchwylio cynigion am waith
 • Gwirio gwaith ar y safle
 • Cadw at yr amserlen a'r gyllideb
 • Helpu i arolygu safleoedd er mwyn nodi'r adnoddau naturiol presennol a bywyd planhigion ac anifeiliaid
 • Yn gyfrifol am greu a mowldio tirweddau tra'n parchu natur
 • Goruchwylio prosiectau mwy a gynhelir gan  benseiri tirwedd
 • Rhoi cyngor ar geisiadau cynllunio ac ymchwiliadau cyhoeddus

Cyflog

 • Gall Rheolwyr Tirwedd sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £25,000
 • Gall Rheolwyr Tirwedd hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £40,000
 • Gall Uwch Reolwyr Tirwedd neu Reolwyr Tirwedd Siartredig ennill rhwng £40,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb, a gall cyflogau a dewisiadau gyrfaol wella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080