Facebook Pixel

Syrfëwr mewn triniaethau adfer

Mae syrfewyr mewn triniaethau adfer yn ymweld â safleoedd i bennu lefel unrhyw ddifrod er mwyn rhoi cyngor ar y ffordd orau o'i gywiro. Fel arfer, byddant yn chwilio am arwyddion o leithder, pydredd, a phlâu pen, ymhlith problemau eraill.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Syrfëwr mewn triniaethau adfer

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol i fod yn syrfëwr mewn triniaethau adfer; fodd bynnag, efallai y byddwch am gwblhau cyrsiau TGAU mewn Mathemateg a Saesneg, neu gymwysterau cyfatebol fel Bagloriaeth Cymru neu Gymwysterau Cenedlaethol yr Alban.

Byddai profiad ym maes gosod cyrsiau gwrth-leithder, gwaith plymwr neu iechyd a diogelwch yn fanteisiol. Mae cyrsiau hyfforddi penodol ar gael sy'n meithrin sgiliau'r rheini sydd â phrofiad o waith adfer ac adeiladu yn y maes hwn. Mae hwn yn llwybr gyrfa arbennig o gadarnhaol i bobl sydd â rhywfaint o brofiad ym maes gosod cyrsiau gwrth-leithder.


Beth mae Syrfëwr mewn triniaethau adfer yn ei wneud?

 • Rheoli isgontractwyr
 • Cynorthwyo rheolwyr safleoedd ar fanylion technegol
 • Profi samplau safle
 • Cydgysylltu â gwahanol dimau
 • Cadw cofnodion cywir
 • Llunio adroddiadau cynnydd rheolaidd
 • Cwblhau asesiadau risg
 • Creu cynllun gweithredu
 • Nodi plâu
 • Cynghori ar driniaethau addas
 • Yn nodweddiadol, mae syrfewyr mewn triniaethau adferol yn gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel arfer rhwng 9am a 6pm.
 • Mae'n anghyffredin y bydd angen gweithio dros nos neu ar benwythnos ond gallai fod angen o dan amgylchiadau eithriadol.


Cyflog

 • Gall syrfewyr mewn triniaethau adfer sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £23,000-£30,000.
 • Gall syrfewyr mewn triniaethau adfer hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £30,000-£50,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Syrfëwr mewn triniaethau adfer Mae syrfewyr mewn triniaethau adfer yn ymweld â safleoedd i bennu lefel unrhyw d...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon SYRFËWR Mae syrfewyr yn rhoi cyngor proffesiynol ar brosiectau adeiladu ac yn gyffredino...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080