Facebook Pixel

Syrfëwr rheoli adeiladu

Mae syrfewyr rheoli adeiladu yn gwneud yn siŵr bod rheoliadau'n cael eu dilyn ar safleoedd a phrosiectau adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£22000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Syrfëwr rheoli adeiladu

Er mwyn dod yn syrfëwr rheoli adeiladu yng Nghymru a Lloegr  bydd angen BTEC HNC/HND neu radd mewn rheoli adeiladu. Mae'n bwysig astudio gradd achrededig a fyddai'n diwallu gofynion corff proffesiynol, naill ai Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) neu'r Gymdeithas Peirianwyr Adeiladu (ABE).

Fel arfer y gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gradd yw 3 Safon Uwch neu gyfwerth, gan gynnwys  prdwar Higher gan gynnwys mathemateg a Saesneg ac o leiaf dwy radd safonol/cenedlaethol lefel 5 (yr Alban) a Bagloriaeth CBAC neu Gymru (Cymru).  

Siarteriaeth

Fel syrfëwr rheoli adeiladu, gallwch ddod yn siartredig hefyd. Mae dod yn siartredig yn golygu eich bod wedi profi eich bod yn brofiadol iawn ac yn fedrus wrth wneud eich gwaith. Mae'n debyg i radd baglor ac mae'n cael ei gydnabod ledled y byd.

Gallwch chi gyflawni siarteriaeth drwy'r sefydliad proffesiynol perthnasol ar gyfer yr yrfa rydych chi'n ei dilyn. Ar gyfer syrfewyr rheoli adeiladu, hwn yw Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS)


Beth mae Syrfëwr rheoli adeiladu yn ei wneud?

 • Gweithio ar gyfnodau cynllunio ac adeiladu amrywiaeth o brosiectau, o estyniadau bach ar dai i ddatblygiadau mawr yn y ddinas. 
 • Yn cael eu galw i mewn pan fo adeiladau wedi'u difrodi gan dân neu dywydd gwael.
 • Archwilio unrhyw adeilad anniogel ac argymell a ellir ei atgyweirio neu a ddylid ei ddymchwel.
 • Mae rhai swyddogion ar rota alw allan 24 awr ar gyfer pryd mae'r heddlu, criwiau tân neu ambiwlans eu hangen i archwilio adeilad ansefydlog mewn argyfwng.
 • Gweithio'n agos gyda'r gweithwyr adeiladu ar gynigion cynllunio
 • Cynnal archwiliadau ar safle ym mhob cam o'r broses adeiladu
 • Cadw cofnodion a chyhoeddi tystysgrifau cwblhau
 • Awgrymu ffyrdd o wella'r defnydd o ynni yn y broses adeiladu i bobl fel y rheolwr adeiladu
 • Dechrau achos cyfreithiol os na fydd gwaith yn unol â rheoliadau
 • Arolygu adeiladau sydd wedi cael eu difrodi gan dân neu dywydd
 • Archwilio adeiladau anniogel ac argymell opsiynau ar gyfer atgyweirio neu ddymchwel


Cyflog

 • Gall syrfewyr rheoli adeiladu sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £21,000 - £27,000
 • Gall syrfewyr rheoli adeiladu wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £30,000-£40,000
 • Gall syrfewyr rheoli adeiladu uwch, siartredig neu feistr ennill tua £40,000-£60,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfa hefyd yn gwella â statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080