Facebook Pixel

Technegydd peirianneg gwasanaethau adeiladu

Mae technegwyr peirianneg gwasanaethau adeiladu yn helpu peirianwyr i ddylunio, cynllunio a gosod systemau trydanol a mecanyddol o fewn adeiladau. Gallai hyn olygu datblygiadau newydd sbon neu wella rhai sydd eisoes yn bodoli.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£30000

Sut i ddod yn Technegydd peirianneg gwasanaethau adeiladu

Un o'r dulliau mwyaf uniongyrchol o ddod yn dechnegydd peirianneg gwasanaethau adeiladu yw cwblhau HND mewn un o'r pynciau dilynol:

 • Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Peirianneg Trydanol neu Electronig
 • Peirianneg Fecanyddol
 • Ffiseg Gymhwysol
 • Mathemateg

Fel arall, gallech gwblhau prentisiaeth yn y maes hwn. Er enghraifft, y Prentisiaeth Uwch ar gyfer Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu. Yn yr Alban, mae gofynion mynediad ar gyfer yr HNC/HND fel arfer yn Higher 1-2 os ydych yn dewis mynd i'r coleg yn amser llawn neu'n rhan-amser.  Fel arfer mae'n well ganddynt fathemateg.  Ar gyfer y llwybr astudio rhan-amser, byddai angen i chi wneud cais i gyflogwyr yn uniongyrchol i "Ennill tra byddwch yn Dysgu".


Beth mae Technegydd peirianneg gwasanaethau adeiladu yn ei wneud?

 • Llunio manylebau deunyddiau, drafftio cynlluniau a goruchwylio gosod cydrannau adeiladu.
 • Gweithio mewn tîm gyda thechnegwyr eraill a chael eich rheoli gan beiriannydd prosiect arweiniol.
 • Byddai'r prosiectau y byddwch yn gweithio arnynt yn debygol o fod yn amrywiol, a gallent gynnwys cynorthwyo wrth greu a gosod cydrannau amrywiol (megis Gwresogi, Goleuo,  Awyru,  Aerdymheru, Dosbarthiad Trydanol,  Cyflenwad Dŵr,  Glanweithdra, Iechyd y Cyhoedd,  Diogelwch Tân,  Systemau Diogelwch,  Lifftiau,  Esgaladuron,  Peirianneg Ffasâd,  Acwsteg).
 • Fel arfer, yr wythnos waith yw 40 awr yr wythnos, er y gall hyn gynnwys rhai nosweithiau a phenwythnosau. Byddai'ch amgylchedd gwaith yn gymysgedd o fod yn y swyddfa a bod ar safle.

Cyflog

 • Gall technegwyr peirianneg gwasanaethau adeiladu sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £17,000 £20,000
 • Gall technegwyr peirianneg gwasanaethau adeiladu hyfforddedig â phrofiad ennill tua £20,000 £30,000
 • Gall technegwyr peirianneg gwasanaethau adeiladu ennill Siarteriaeth ond wedyn byddant yn dod yn Beirianwyr Siartredig sy'n gweithio o fewn gwasanaethau adeiladu. Gallant ennill tua £30,000 - £40,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfa yn gwella â statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Technegydd peirianneg gwasanaethau adeiladu Mae technegwyr peirianneg gwasanaethau adeiladu yn helpu peirianwyr i gynllunio ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Darlithydd Mae darlithwyr addysg uwch yn addysgu oedolion ac yn gwneud gwaith ymchwil mewn ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080