Facebook Pixel

Töwr Systemau Gwrth-ddŵr Hylifol

Mae towyr systemau gwrth-ddŵr hylifol yn gosod croenynnau hylifol amddiffynnol ar strwythurau to gwastad er mwyn sicrhau eu bod yn ddiddos.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

35 - 40


Y Rôl

 • Cael gwared â malurion o'r arwyneb cyn defnyddio deunyddiau hylifol
 • Archwilio toeau i bennu'r gweithdrefnau atgyweirio gorau
 • Amcangyfrif y deunyddiau sydd eu hangen i gwblhau prosiect
 • Cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch
 • Gweithio yn unol â datganiadau dull ac asesiadau risg
 • Glanhau a chynnal cyfarpar
 • Gosod, trwsio neu amnewid pilenni hylifol
 • Cymhwyso gwybodaeth o agweddau technegol ac ymarferol ar ddefnyddio'r gwahanol gemegau o fewn y diwydiant toi hylifol
 • Yn aml, mae'r gwaith yn gorfforol anodd ac mae hyfforddi mewn systemau diogel o weithio a'r Rheoliadau Gweithio ar Uchder yn rhan annatod o'r rôl hon
 • Mewn swydd lawn-amser, mae towyr diddosi hylifol fel arfer yn gweithio rhwng 35 a 40 awr yr wythnos
 • Efallai y bydd disgwyl gweithio oriau hwy yn ystod misoedd yr haf a gallai fod angen gweithio goramser i ddiwallu terfynau amser

Cyflog

 • Gall towyr systemau gwrth-ddŵr hylifol sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £17,000 - £20,000
 • Gall towyr systemau gwrth-ddŵr hylifol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 - £30,000
 • Gall towyr systemau gwrth-ddŵr hylifol sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £40,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a goramser. Mae towyr systemau gwrth-ddŵr hylifol hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau cyflog eu hunain. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Töwr Systemau Gwrth-ddŵr Hylifol Mae towyr systemau gwrth-ddŵr hylifol yn gosod croenynnau hylifol amddiffynnol a...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Goruchwyliwr Gwaith Galwedigaethol Mae Goruchwyliwr Gwaith Galwedigaethol yn ymgymryd â rôl arweiniol ar y safle, g...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr safle Mae rheolwyr safle yn rhedeg y gweithlu ar safle adeiladu. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080