Facebook Pixel

Uwch reolwr/ pennaeth adran

Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gweithio ar bob math o brosiectau adeiladu. Yr unigolion hyn sy'n meddwl am strategaethau ar gyfer cyflawni gwaith yn effeithlon, ac yna'n sicrhau bod pobl yn eu dilyn.

Cyflog cyfartalog*

£45000

-

£60000


Y Rôl

 • Penderfynu ar gynlluniau gweithredol ar gyfer troi strategaethau 'darlun mawr' yn gynlluniau gweithio
 • Nodi pa adnoddau fydd eu hangen a sut y bydd y tîm yn gweithio tuag at nodau busnes
 • Gosod cyllidebau
 • Rheoli cyllid tîm yn effeithlon
 • Sicrhau y dilynnir rheolau iechyd a diogelwch
 • Trin gweithdrefnau cwyno ar gyfer staff
 • Sicrhau bod gofynion sicrwydd ansawdd a gofynion cyfreithiol yn cael eu diwallu
 • Cynnal ei enw da yn lleol, yn genedlaethol a hyd yn oed yn rhyngwladol

Cyflog

 • Gall Uwch Reolwyr hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £45,000 a £80,000
 • Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb
 • Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080