Facebook Pixel

Sut i ymgeisio am swydd

Cyngor i'ch helpu i gael swydd yn y diwydiant adeiladu

Gall y broses o wneud cais am swyddi yn y diwydiant adeiladu neu gyfleoedd hyfforddi fod yn un anodd ac weithiau mae'n teimlo fel swydd llawn amser ynddi'i hun.

Rydym wedi llunio cyngor i hwyluso'r broses a'ch helpu i sicrhau bod eich cais yn llwyddiannus.

Gallwch hefyd archwilio'r holl wahanol yrfaoedd adeiladu sydd ar gael gyda'r Animeiddiad Rolau yn y Diwydiant Adeiladu.

Wyddech chi...

2 dudalen

Sicrhewch nad yw’n hirach na dwy ochr A4 a chofiwch wirio unrhyw gamgymeriadau sillafu cyn argraffu.


CVs Perffaith

Pan fyddwch yn gwneud cais am swydd, bydd llawer o gyflogwyr yn gofyn i chi anfon CV, neu curriculum vitae, atynt sy'n rhoi gwybodaeth am eich holl sgiliau a chyflawniadau.


Llythyrau eglurhaol neilltuol

Caiff llythyrau eglurhaol eu hanfon gyda CVs a ffurflenni cais. Maent yn rhoi'r cyfle i chi amlinellu pam mai chi yw'r person iawn am y swydd neu'r cynllun hyfforddi a gynigir. Gallwch hefyd eu defnyddio i wneud cais am gynlluniau hyfforddi fel prentisiaethau adeiladu.

Enghreifftiau o lythyrau eglurhaol


Ffurflenni cais campus

Yn hytrach nag anfon CV, bydd rhai cwmnïau yn gofyn i chi gwblhau eu ffurflenni cais, a allai fod ar-lein neu ar ffurf copi caled.


Galwadau ffôn gwych

Weithiau bydd angen i chi ffonio cyflogwr neu ddarparwr hyfforddiant er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y cyfle.


Cyfweliadau penigamp

Y cyfweliad yw'ch cyfle i serennu, felly paratowch er mwyn i chi gael pob siawns o lwyddo.

Wyddech chi...

Mae mwy na 10,000 milltir o reilffordd yn y DU - i gyd gyda'i gilydd, gallech ddal y trên o Lundain i Adelaide yn Awstralia. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080