Facebook Pixle

Hygyrchedd

Rydym wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod y safle hwn yn hygyrch i bawb ac wedi anelu at sicrhau ei fod yn glynu wrth y canllawiau canlynol:

 • HTML5
 • CSS 3.0
 • WCAG 2.0, AA

Er mwyn dilysu ein cod, rydym wedi defnyddio 'Total Validator'.

Total Validator

Adnodd dilysu gwefan yw ‘Total validator Pro’, sy'n cwmpasu dilysrwydd a hygyrchedd system marcio i fyny'r wefan a'r cod arddull (CSS). Fe'i diweddarir yn rheolaidd, gan sicrhau ei fod bob amser yn bodloni'r manylebau diweddaraf.

 Rhydd y canlynol:

 • System dilysu marcio i fyny sy'n dilysu yn erbyn manylebau W3C ar gyfer HTML5.
 • Dilysu hygyrchedd yn erbyn WCAG (2.0), i safon AA.
 • Dilysu CSS yn erbyn Safonau W3C (Lefel 3).

Bysellau Mynediad

Er mwyn eich helpu i ddefnyddio'r safle sefydlwyd bysellau mynediad ar gyfer pob prif ddolen a gellir eu defnyddio'n hawdd drwy'r bysellau isod.

H = Dychwelyd i'r Hafan.
S = Osgoi'r gwe-lywio a mynd yn syth i'r cynnwys.
K = Mynd i'r dudalen sy'n diffinio bysellau mynediad.

Os nad ydych yn gwybod sut i ddefnyddio bysell mynediad dilynwch y cyfarwyddiadau isod:-

Porwyr ar gyfer Cyfrifiaduron Personol

 • Firefox 2+: Pwyswch y bysellau ALT a SHIFT ac yna rif y bysell mynediad.
 • Safari: Pwyswch y bysell ALT ac yna rif y bysell mynediad
 • Chrome: Pwyswch y bysell ALT ac yna rif y bysell mynediad
 • Opera 9+: Pwyswch y bysellau SHIFT ac ESC a bydd y rhestr o fysellau mynediad yn ymddangos.
 • Internet Explorer 5+: Pwyswch y bysell ALT, pwyswch y bysell mynediad, ac yna eu rhyddhau a phwyso ENTER

Porwyr ar gyfer Mac

 • Firefox: Pwyswch y bysellau CTRL ac OPTION ac yna rif y bysell mynediad
 • Safari: Pwyswch y bysellau CTRL ac OPTION ac yna rif y bysell mynediad
 • Chrome: Pwyswch y bysellau CTRL ac OPTION ac yna rif y bysell mynediad
 • Opera 9+: Pwyswch y bysellau SHIFT ac ESC a bydd y rhestr o fysellau mynediad yn ymddangos.
Dyluniwyd y wefan gan S8080