Facebook Pixle

Astudiaethau achos cyn-filwyr

Hanesion cyn-filwyr sydd wedi ymuno â'r diwydiant adeiladu

I gyn-filwyr sy'n chwilio am yrfaoedd boddhaol mewn diwydiant heriol, mae digon o gyfleoedd ar gael yn y diwydiant adeiladu.

Yn ogystal â'u galluoedd technegol, mae gan gyn-filwyr sgiliau arwain, gwaith tîm a rheoli prosiect sy'n boblogaidd iawn gyda chyflogwyr yn y sector adeiladu cyfan.

Darllenwch fwy i weld sut mae'r cyn-aelodau hyn o luoedd arfog Prydain wedi llwyddo i gyrraedd y brig yn y diwydiant adeiladu.


ASTUDIAETH ACHOS

Cynghorydd Iechyd a Diogelwch

Enw: Garry Frew

Hanes gwaith: Yn ystod ei 26 mlynedd gyda'r Peirianwyr Brenhinol, gweithiodd Garry ar brosiectau adeiladu a seilwaith ledled y byd.

Ar ôl cwblhau ei gymhwyster diogelwch NEBOSH, dechreuodd weithio ar brosiect twnelu mawr yn Nwyrain Llundain, cyn dechrau ei swydd bresennol gyda Crossrail.

Dywed Garry ei fod wrth ei fodd â natur amrywiol a heriol y diwydiant adeiladu.

Cynghorydd Iechyd a Diogelwch
ASTUDIAETH ACHOS

Cyfarwyddwr Amddiffyn

Enw: Andy Parker

Hanes gwaith: Pan adawodd Andy yr awyrlu, dechreuodd weithio i Morgan Sindall, gan oruchwylio is-adran adeiladu amddiffyn y cwmni.

Roedd wedi treulio 27 mlynedd fel arweinydd sgwadron gyda'r RAF, ac roedd hefyd wedi cwblhau MSc mewn Rheoli Cyfleusterau ym Mhrifysgol Metropolitan Leeds yn ystod ei amser yno.

Dywed Andy i'w brofiad yn gwneud gwaith tebyg gyda'r RAF ei helpu i symud i'r sector preifat.

Cyfarwyddwr Amddiffyn
ASTUDIAETH ACHOS

Rheolwr Adeiladu

Enw: Oliver Turner

Hanes gwaith: Bu Oliver yn gweithio fel saer coed cyn penderfynu herio ei hun ac ymuno â'r Peirianwyr Brenhinol yn 2005.

Gan deithio i Ganada, Irac, Affganistan a Cyprus, llwyddodd i feithrin ei sgiliau gwaith coed a thrydanol, ac roedd dychwelyd i'r diwydiant adeiladu yn ddewis naturiol pan adawodd y Fyddin yn 2011.

Dywed fod llawer o'r un strwythurau a phrosesau ar waith yn ei rôl bresennol gyda Lend Lease yn Llundain ag oedd yn ei rôl flaenorol gyda'r fyddin.

Rheolwr Adeiladu
ASTUDIAETH ACHOS

Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol

Enw: Sally Varley

Hanes gwaith: Cafodd Sally swydd gyda Carillion ar ôl mynd i ddigwyddiad gyrfaoedd ar gyfer cyn-aelodau o staff y lluoedd arfog.

Gyda 24 mlynedd yn yr Awyrlu Brenhinol ac wedi hyfforddi fel rheolwr traffig awyr a meysydd awyr, roedd ganddi ddigon o arbenigedd i'w gynnig, gan gynnwys rheoli personél a gwybodaeth iechyd a diogelwch.

Nawr, mae Sally wrth ei bodd yn addysgu sgiliau diogelwch hanfodol i bobl ifanc a dywed y byddai'n argymell y diwydiant i unrhyw un sy'n gadael y lluoedd arfog.

Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol
Dyluniwyd y wefan gan S8080