Drysau Agored

Drysau Agored

Bydd Drysau Agored yn dychwelyd ar ddydd Llun 18 Mawrth hyd at ddydd Sadwrn 23 Mawrth 2019.

Ar agor i'r cyhoedd am wythnos yn unig bob blwyddyn, mae Drysau Agored yn golygu bod cannoedd o safleoedd adeiladu byw yn croesawu miloedd o bobl y tu ôl i'r llenni i weld sut brofiad yw gweithio yn y diwydiant adeiladu mewn gwirionedd.

Dysgwch am yr ystod eang o swyddi sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu a theithio o gwmpas rhai o'r safleoedd hanesyddol a modern mwyaf cyffrous ledled Lloegr, yr Alban a Chymru.

Chwiliwch y map a threfnwch eich ymweliad am ddim heddiw!

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080