Facebook Pixel

Amdanom Ni

Mae gwefan Am Adeiladu yn arddangos yr holl gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Mae'r safle yn helpu i ddiwallu anghenion sgiliau'r diwydiant yn y dyfodol a recriwtio gweithlu amrywiol sy'n barod am her y dyfodol. Ei nod yw:

Dyluniwyd gan y sector

Mae Am Adeiladu wedi'i ddatblygu o'r cychwyn cyntaf drwy broses o gydgynllunio ac ymgynghori parhaus. Mae ein partneriaid yn cydweithio er mwyn annog pobl o bob cefndir i ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Gweld y rhestr lawn o bartneriaid

Yn eiddo i'r diwydiant

Mae Am Adeiladu wedi'i ariannu drwy Lefi CITB, sy'n golygu bod y diwydiant cyfan wedi cyfrannu at ei lwyddiant ac yn berchen ar y gwasanaeth - ymgyrch gan y diwydiant, ar gyfer y diwydiant, yw Am Adeiladu.

Gwybodaeth am sut y gallwch fod yn rhan ohono

Sut y gall Am Adeiladu helpu:

 Nodweddion

Rolau yn y Diwydiant Adeiladu

Dysgwch am yr holl wahanol rolau sydd ar gael gyda'n safle adeiladu rhyngweithiol

Gweld y rolau yn y diwydiant adeiladu

Cwis Personoliaeth

Rhowch gynnig ar ein cwis er mwyn gweld pa ran o'r diwydiant adeiladu sy'n addas i chi

Rhoi cynnig ar y cwis

Gwefan

Lle i gael gwybod sut beth yw gyrfa yn y diwydiant adeiladu mewn gwirionedd. Mae'r wefan yn cynnwys canllawiau ar-lein, astudiaethau achos diwrnod ym mywyd a gwybodaeth am y sector fel sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol a diwylliant y diwydiant.

Porwr Gyrfaoedd

Adnodd i ddod o hyd i'r yrfa adeiladu sy'n addas i chi yn seiliedig ar eich doniau, eich sgiliau a'ch diddordebau.

Rhagor o wybodaeth

Deunyddiau Marchnata

Mynediad at ein hymgyrch farchnata, lle gallwch lawrlwytho amrywiaeth eang o bosteri, delweddau, cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, palisau safle ac ystod o adnoddau eraill o safon i hyrwyddo gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig.

Rhagor o wybodaeth

Adnoddau Gyrfaol ac Addysgol

  • Dysgwch y gwir am weithio yn y diwydiant adeiladu gyda'n chwalwr mythau
  • Lawrlwythwch weithgareddau, cyflwyniadau neu fideos i wella eich darpariaeth addysg gyrfaoedd
  • Darllenwch ganllawiau ar sut i gynnal ymweliad safle neu leoliad gwaith llwyddiannus.

Dyluniwyd y wefan gan S8080