Facebook Pixel

Awdurdod Cyfunol Gorllewin Canolbarth Lloegr

Uchelgais yr WMCA (West Midlands Combined Authority) yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr yw cefnogi a thyfu diwydiant adeiladu o safon fyd-eang, sy'n enwog am ei ansawdd, arloesedd a sgiliau.


Gweithlu sy'n tyfu

Mae Gorllewin Canolbarth Lloegr yn profi twf economaidd eithriadol â'r diwydiant adeiladu yn elwa o fuddsoddiad nifer o biliynau o bunnoedd. Mae'r WMCA yn sicrhau bod gan ei ranbarth weithlu adeiladu â'r talent, sgiliau a chymwysterau cywir i ffynnu yn y sector adeiladu. P'un ai ydych chi'n gyflogwr sy'n chwilio am dalent, neu rywun sy'n archwilio gyrfa yn y sector adeiladu, gall WMCA eich helpu i gymryd y cam nesaf.

WMCA

Construction Gateway [Porth Adeiladu]

Mae Porth Adeiladu yn fenter dan arweiniad cyflogwyr i gynorthwyo pobl i gael swyddi a gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu. Bydd y cwrs hwn dan arweiniad cyflogwyr yn rhoi'r sgiliau a'r ardystiad i chi y bydd arnoch eu hangen i gael swydd mewn crefft arbennig, yn ogystal â chyfweliad gwarantedig am swydd. Hefyd fe gewch chi gymorth i symud ymlaen i fyd gwaith gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol.

P'un ai ydych chi'n berson ifanc sy'n chwilio am yrfa werth chweil neu rywun sy'n dychwelyd i'r gwaith, mae lle i bobl fel chi yn y diwydiant adeiladu.

Ffoniwch y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol ar 0121 296 5550 a dyfynnwch 'Porth Adeiladu' i gael manylion ynghylch hyfforddiant dan arweiniad cyflogwyr ar gyfer swyddi. I fod yn gymwys, bydd angen i chi fyw yn ardal Awdurdod Cyfunol Gorllewin Canolbarth Lloegr.


Hyfforddiant sgiliau lefel uwch

Mae rhanbarth Gorllewin Canolbarth Lloegr yn elwa o brifysgolion a hyfforddiant addysg uwch rhagorol. Mae prifysgolion y rhanbarth wedi'u hymrwymo i gyflwyno'r sgiliau mae ar gyflogwyr eu hangen nawr ac yn y dyfodol.


Adnoddau

Lawrlwytho deunyddiau ategol ynghylch  cynnig hyfforddiant sgiliau  adeiladu WMCA ar draws Gorllewin Canolbarth Lloegr.

Dyluniwyd y wefan gan S8080