Facebook Pixel

Blog a Digwyddiadau

BLOG
26 Chwefror 2019

LGBT yn y golwg, ar y safle: Cymodi

Yn ystod Mis Hanes LGBT (pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol), rydym yn darganfod sut brofiad gwirioneddol yw dod allan yn y diwydiant adeiladu. Mae'r arloeswraig a'r weithredwraig, Christina Riley, Uwch Gynllunydd yn Kier Group, yn siarad â ni am ei phrofiadau.


Dyluniwyd y wefan gan S8080