Facebook Pixel

Diwrnod canlyniadau

Newydd dderbyn canlyniadau eich arholiadau? Darganfod beth sydd gan weithwyr yn y diwydiant i’w ddweud am dderbyn eu canlyniadau a pha gamau i’w cymryd ar ôl hynny.


Da iawn chi!

Gall dderbyn canlyniadau fod yn amser o straen a phryder i unrhyw un. Er efallai bod hynny’n wir, mae’n bwysig cofio bod llawer o lwybrau i mewn i adeiladu a dim ond cam cyntaf tuag at ddechrau eich gyrfa yw’ch canlyniadau.

Y diwrnod canlyniadau hwn, cyfwelom â gweithwyr y diwydiant i ofyn iddynt am eu profiadau canlyniadau a sut ymunon nhw ag adeiladu. O brofiad gwaith i brentisiaethau, darganfod y ffyrdd y gallwch ddefnyddio eich canlyniadau i lansio gyrfa mewn adeiladu.


Mae cymysgedd go iawn o brofiadau gyda fi o ran derbyn canlyniadau a diwrnodau canlyniadau."

Sarah Beale

Sarah beale - Chief Executive | 3:00

boy sitting exam
Start holiday
Girl hugging friends
Boy offering advice

Daliwich ati, peidiwch a rhoi'r gorau iddi, gewithiwch yn galed, dewich i'r diwydiant adeiladu i fod beth bynnag rydych eisiau bod.

Gregg Gordon

Gregg Gordon - Site Supervisor | 2:00


Dw i wedi dod yn llawer mwy hyderus, dw i wedi gwneud llawer o ffrindiau.

Charlie Evans

Carly, Charlie, and Grant - Apprentices | 2:12

Female construction worker

Eisiau darganfod mwy?

Mae sawl ffordd o ddechrau eich gyrfa mewn adeiladu. Pam nad ydych yn cymryd ein cwis personoliaeth i weld pa fath o rôl sy’n gweddu i chi.

Am yrfa sy’n ticio pob blwch, dewiswch adeiladu. #AdeiladuGyrfa

Dyluniwyd y wefan gan S8080