Facebook Pixle

Gweithio yn y diwydiant adeiladu

Drwy ddilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu, byddwch yn rhan o ddiwydiant byd-eang a gallwch ddewis o blith llawer o swyddi adeiladu cyffrous a gwerth chweil.

Mae tua tair miliwn o bobl yn gweithio yn y diwydiant adeiladu yn y DU, sy'n golygu ei fod ymhlith y diwydiannau mwyaf yn y wlad o ran maint ac amrywiaeth.

Amrywiaeth yn y Diwydiant Adeiladu

Dysgwch sut mae'r diwydiant adeiladu yn gweithio i fod yn weithlu amrywiol a chynhwysol

Cewch ragor o wybodaeth am: 

 • Y Diwydiant Adeiladu a'r gymuned Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol
 • Y Diwydiant Adeiladu ac Anabledd
 • Y Diwydiant Adeiladu a Ffoaduriaid
 • Y Diwydiant Adeiladu ac Ethnigrwydd
 • Hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle
 • Sut y gallwch hyrwyddo amrywiaeth

Archwiliwch Amrywiaeth yn y Diwydiant Adeiladu

How did you get into construction?  

  Llwybrau i'r diwydiant

  Mae sawl ffordd o ymuno â'r diwydiant adeiladu, p'un a ydych newydd adael yr ysgol neu'n newid eich gyrfa. Gallwch ennill arian wrth ddysgu drwy brentisiaeth, treiddio'n ddyfnach i'ch maes dewisol gyda gradd neu ddilyn un o'r llwybrau canlynol i'r diwydiant:

  Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael yn:

   

  Ffurfiwch y byd o'ch cwmpas

  Rheswm da dros weithio yn y diwydiant adeiladu yw'r ymdeimlad o gyflawniad a gewch wrth helpu i ffurfio'r byd o'ch cwmpas. Byddwch yn cymryd rhan yn y gwaith allweddol sy'n helpu i lywio'r economi, gan godi amrywiaeth eang o adeiladau a seilwaith gan gynnwys:

  • Tai, ysgolion ac ysbytai
  • Ffyrdd, traffyrdd a gorsafoedd trenau
  • Prosiectau buddsoddi mawr megis stadia adnabyddus a nendyrau.

  Diwrnod ym mywyd

  Sut beth yw gweithio yn y diwydiant adeiladu mewn gwirionedd? Darllenwch y straeon diwrnod ym mywyd hyn gan bobl sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu ledled y DU.

  Beth nesaf?

  Ar ôl i chi gwblhau eich hyfforddiant, bydd y posibiliadau wir yn ddiddwedd. Mae mwy na 35% o weithwyr adeiladu wedi sefydlu eu busnesau eu hunain, ac mae llawer yn ehangu i gyflawni prosiectau dramor gyda swyddi adeiladu rhyngwladol.

  Rolau Adeiladu

  Dysgwch am yr holl wahanol rolau sydd ar gael gyda'n safle adeiladu rhyngweithiol

  edrychwch ar y rolau yn y diwydiant adeiladu

  Porwr Gyrfaoedd

  Dewch o hyd i'r swydd i chi ar sail eich talentau, sgiliau a diddordebau.

  Edrychwch ar y Porwr Gyrfaoedd Where would you like to work? What are you interested in? Which skills describe you best?

  Adnoddau Am Adeiladu

  Dangoswch yr amrywiaeth o rolau sydd ar gael

  - o brentisiaethau i swyddi peirianneg -

   gan ddefnyddio ein deunyddiau marchnata.

  Mewngofnodwch/cofrestrwch i gael gwybod mwy

  Dyluniwyd y wefan gan S8080