Facebook Pixel

Gall Llysgenhadon Adeiladu helpu gyda’r gweithgareddau canlynol:

  • Ymweld â’ch safle (e.e. ysgol) i roi cyflwyniad ac ateb cwestiynau am sut beth yw gweithio yn y diwydiant adeiladu
  • Mynychu ffeiriau gyrfaoedd i godi ymwybyddiaeth am y llwybrau gyrfaol sydd yn y diwydiant adeiladu
  • Darparu cyngor ar gyfer unigolion neu grwpiau sy’n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am gymorth gan lysgennad adeiladu neu i logio digwyddiad llysgennad rydych yn ei drefnu neu wedi’i drefnu.

Bydd manylion eich digwyddiad yn cael eu hychwanegu at y calendr o ddigwyddiadau ac yn cael eu defnyddio i’w baru â llysgennad lleol os oes gofyn.

Cymeradwyir pob llysgennad gan CITB (Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu).

* Meysydd gofynnol
Dyluniwyd y wefan gan S8080