Diolch am gefnogi Am Adeiladu. Gobeithio, gyda'n gilydd, y gallwn wneud gwahaniaeth i ddelwedd y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig, gan wneud y diwydiant yn ddewis ysbrydoledig i bawb. 

Isod ceir dwy set o adnoddau y gallwch eu defnyddio. Maent yn cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau hyrwyddo a gweithgareddau gyrfaol ac addysgol i chi eu lawrlwytho.

Ymhlith y deunyddiau marchnata mae fideo, posteri, hysbysfyrddau ar gyfer safleoedd, cyfryngau cymdeithasol, hysbysebion ar gyfer tudalennau, hysbysebion i'w harddangos ar-lein.

Ymhlith yr Adnoddau Gyrfaol ac Addysgol mae gweithgareddau gyrfaoedd rhyngweithiol, cyflwyniadau gyrfaoedd, dolenni gwe defnyddiol a fideos gyrfaoedd.

Pecynnau Cymorth Adnoddau Gyrfaol ac Addysgol

Mae'r pecyn cymorth hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol a all fod yn ymwneud â llywio a hyrwyddo gyrfaoedd adeiladu ac amgylchedd adeiledig.